legfontosabb
A projektről
Orvosi hírek
A szerzők számára
Engedélyezett könyvek a gyógyszerről
<< Előző Következő >>

A katonai egység pszichológusának és a tisztviselőknek a harci szolgálat és az őr feladat pszichológiai támogatásával kapcsolatos tevékenysége

A katonai kötelességgel és az őrszolgálattal kapcsolatos feladatok pszichológiai támogatása fontos előfeltétele és feltétele a katonák pszichéjének hatékony működéséhez a végrehajtásuk során, a negatív mentális jelenségek és folyamatok megelőzéséhez. A pszichológiai támogatást, mint tevékenységi fajtát, a katonai személyzet pszichológiai tulajdonságainak kialakulására, erősítésére és fejlesztésére szolgáló intézkedések összessége jellemzi, biztosítva magas szintű pszichológiai stabilitását és hajlandóságot bármilyen helyzetben harci (harci képzési) feladat elvégzésére. A pszichológiai támogatás fő célja a katonai személyzet pszichés stabil és hatékony működésének elérése a katonai tevékenység feladatainak teljesítése során.

A pszichológiai támogatás tartalmát az adott feladat sajátosságai határozzák meg. Ezenkívül a pszichológiai prioritásoknak a fegyveres erők és a katonai ágak mindegyikének elrendezése is rendelkezik sajátosságokkal. Például a Haditengerészetben a harci szolgálat pszichológiai támogatásának sajátosságai számos jelentős tényezővel összefüggenek: a félelem félelmetes, szokatlan jelenségeinek befolyása, a hangmagasság („tengeri betegség”); a nehéz terhek időtartama (sok hónap); ugyanazon tényezők vitorlázóinak pszichére gyakorolt ​​hatásainak monotonia (monotonia); mentális nélkülözés; mentális stagnálás (unalom); korlátozott mozgékonyság (hypokinesia, testmozgás hiánya); korlátozott személyek köre a kapcsolatfelvételhez, hosszú távolság a családtól, rokonoktól; szexuális absztinencia; az éghajlati zónák és az évszak változása; korlátozott pihenési feltételek és a hajó lakhatósága (emberi életre való alkalmasság).

A harci szolgálatot teljesítő légvédelmi csapatok tevékenysége során a katonák pszichéjét befolyásoló fő tényezők a megoldandó feladatok állami jelentőségét, meglepetés, időhiány, bizonytalanság stb. Ezen túlmenően, a tevékenység helyzetétől függően (a jel vagy a parancs várakozási helyzete, amelynek idejét nem határozzuk meg, a jel fogadásának és a fő célhoz tartozó feladat elvégzésének helyzetétől függően) ezen tényezők hierarchiája jelentősen eltér (L.N. Kuznetsov).

Ezekre a tényezőkre tekintettel a harci és az őrségi szolgálat biztosítására szolgáló pszichológiai munkának megvan a maga sajátossága. Fő feladatai a következők:

• átfogó tanulmány a harci tevékenység szociálpszichológiai körülményeiről, a katonai személyzet pszichéjét befolyásoló negatív pszichológiai tényezők azonosításáról, gyakorlati ajánlások kidolgozásáról azok megelőzésére és leküzdésére;

• a katonai személyzet pszichológiai tulajdonságainak és körülményeinek azonosítása, amelyek akadályozzák a szolgálat elvégzését, valamint a szolgálati műszakban részt vevő személyzet (harci személyzet, őr) pszichológiai összeegyeztethetőségének értékelése;

• katonai személyzet képzése a mentális önszabályozás módszereiről, lehetővé téve a hivatalos tevékenység fokozását és a negatív körülmények előfordulásának megelőzését;

• a katonai személyzet mentális és fizikai erõinek helyreállítása a harci szolgálattól és az ôrtõl való eltérés után.

A tisztviselők és a katonai egység pszichológusa által végzett pszichológiai munka négy fő szakaszra osztható.

1. A szervezeti szakasz. A katonai egység pszichológusa ebben a szakaszban (a nyári és téli kiképzés kezdete előtt) pszichológiai tanulmányokat végez a katonai személyzet és a személyek közötti kapcsolatok állapotáról a katonai csapatokban, oktató órák a parancsnokokkal és a személyzettel. A katonai egység parancsnoka (a személyzet feltöltését is beleértve) felmérésének eredményei alapján bemutatja azokat a katonai személyzet listáit, akiket nem ajánlottak harci szolgálathoz és őr feladathoz. Ennek a következtetésnek a alapja a katonai személyzet neuropszichikus instabilitása. Pszichológus jelentési forma: "Pszichológiai vizsgálat törvénye a harci szolgálatra való felvételkor (őrségi szolgálat)." A pszichológus ajánlásai alapján rendelet adódik a katonai egység számára "A szolgálati harci váltások összetételéről". Ezen felül egy pszichológus gyakorlati gyakorlatokat folytat a katonákkal, hogy megismerkedjen és megtanítsa számukra a mentális önszabályozás technikáit és módszereit. A személyzet negyedéves pszichológiai vizsgálatát negyedévente kell elvégezni (jelentési forma: "A szolgálati váltások negyedéves pszichológiai vizsgálatának elvégzése", tárolási idő - 2 év). A szolgálati műszakban részt vevő személyzet pszichológiai vizsgálata a következőket foglalja magában:

- a számítások, műszakok felépítésére és a katonai egység pszichológusának terve alapján az újonnan kinevezett katonai személyzet egyéni pszichológiai tulajdonságainak tanulmányozása;

- az interperszonális kapcsolatok vizsgálata a számítások részeként, műszakban.

2. A szolgáltatás előkészítésének fázisa. 2-3 nappal a harci szolgálat megkezdése előtt kezdődik, őrben. Ebben az időszakban a tisztviselők tevékenységeinek a személyzet kiválasztására és a műszakban és álláshelyen történő elhelyezésére kell irányulniuk. Az egységek tisztjei elvégzik a mellékelt megfigyelést annak érdekében, hogy azonosítsák a megnövekedett idegrendszeri feszültség jeleit mutató katonákat és további mély pszichológiai tanulmányokat készítsenek róluk. Különös figyelmet fordítanak az olyan megnyilvánulásokra, mint a fokozott figyelmetlenség, az összeszerelés hiánya, letargia, koordinálatlan cselekedetek, fokozott ingerlékenység, konfliktusok, öntudat, apátia, szorongás, gyors hangulati ingadozások és fáradtság.

A katonai egység pszichológusa elvégzi a katonaság alapos pszichológiai vizsgálatát (lásd a 16. függeléket). A felmérés eredményei alapján felmérjük a szolgálatban lévő személyzet valós pszichológiai felkészültségét és erkölcsi és pszichológiai állapotát.

3. A szolgálati szakasz a harci szolgálatban, őrben. A szolgálat elvégzésekor a fő erőfeszítések arra irányulnak, hogy optimális körülmények között készen álljon a harcszámítás és az egyéb hirtelen változások azonnali fellépésére. Ebben a szakaszban eléri a szükséges és elegendő számú szolgálati ellenőrzést, ellenőrzi a személyzet logisztikáját, valamint időbeni és ésszerű táplálkozását.

A harci szolgálat során a pihenő műszakban lévő katonai személyzettel őrző szolgálatot, pszicho-higiénés és pszicho-megelőző intézkedéseket (pszichológiai torna, pszicho-edzés, neuropszichiátriai helyreállítási ülések stb.) Végeznek, pszichotechnikai gyakorlatokat végeznek a katonai személyzet éberségének és pszichológiai készségének fenntartása érdekében. Ezeket a katonai személyzet végzi, akiket speciálisan pszichológus képzett.

A vizuális vagy kommunikatív kommunikáció felméri az egyes katonák személyzetének pszichológiai állapotát, meghatározza az uralkodó pszichológiai reakciókat. A tisztviselők végzik a személyzet érzelmi állapotának külső megnyilvánulásainak rejtett, rejtett felügyeletét. A megfigyelés célja a megnövekedett mentális stresszkel küzdő harcosok azonosítása. Az ellenőrzés végén egy speciális megfigyelési terv készül (lásd 10. ábra).Ábra. 10.

Terv a katonai személyzet érzelmi állapotának külső megnyilvánulásainak figyelemmel kísérésére a harci szolgálat alatt álló folyamatban

(őrszolgálat)A megfigyelés eredményei alapján, a regisztrált jelek számától függően, határozott döntés születik a katonaság tekintetében: az irányítás erősítése, a váltás részeként egy műszakban, számítások stb.

4. A harci szolgálattól való váltás utáni szakasz, őr. A harci szolgálattól való védelem után az őrök számára a pszichofiziológiai helyreállítást célzó intézkedések sorát szervezik meg. A tömeges sport, valamint a kulturális és szabadidős munka mellett az aktív neuropszichikus relaxáció csoportos és egyéni edzéseit speciális audio- és videoszalagok meghallgatásával (megtekintésével), valamint az ideg idegrendszer eltávolítását célzó egyéb rendezvényeket számos számításokkal és műszakokkal folytatják a pszichológiai segítségnyújtó helyiségben. mentális terhelés és a katonák kiképzése a harci szolgálatban lévő következő lehallgatáshoz (őrben).

A tisztviselőknek a szolgálati beosztáshoz való felkészülés megszervezésekor a tisztviselőknek figyelembe kell venniük a katonai és az őrségi szolgálat pszichológiai jellemzőivel kapcsolatos bizonyos szabályokat. A katonai személyzet pszichés jólétét, teljesítményét és feladataik sikerét befolyásoló tényezők között meg kell említeni a ciklikus hatást a katonai személyzet pszichéjére. A tudósok régóta azonosították a geomágneses és a gravitációs mezőknek az emberek jólétére gyakorolt ​​hatását. A hosszú bioritmusok mellett (12 éves, egy éves, fizikai (23 nap), érzelmi (28 nap), intellektuális (33 nap), heti és egyéb - összesen több mint 300, vannak úgynevezett rövid bioritmusok, amelyek ciklikusak a nap folyamán , és időszakuk 4-6 óra. A nap folyamán az emberi teljesítmény maximálisan ötször érhető el, ötször pedig egy bizonyos minimumra csökken. A „felemelkedések” 5, 11, 16, 20 és 24 órakor jelentkeznek, és a „recessziókat” 2, 9, 14, 18, 22 óra körül rögzítik.

Meg kell jegyezni, hogy a legtöbb jogsértés, például az ügyeletes alvás, éppen a „recessziós” ciklusok idején következik be. Ezért gondoskodni kell arról, hogy a katonai személyzet minden alkalommal őrben, harci szolgálatban, különféle műszakban beavatkozzon. Ezenkívül azt találták, hogy vannak az étkezés legkedvezőbb órái - 0, 5, 10, 15 és 19 óra. Az őrben tanácsos biztosítani a katonaság számára az esti étkezési lehetőséget - körülbelül 0 és 2 óra és 4-5 óra között.

A katonai szolgálat teljesítése során súlyos terhet jelent a katonák pszichéje. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy fenn kell tartani a mentális erők bizonyos szintű mozgósítását. Ezt az állapotot - a mentális felkészültség állapotát - a psziché motivációs-akaratbeli állapotának tekintik, amely biztosítja a szakmai felkészültség aktualizálását a vészjelzés várására, amelynek a kézhezvételének ideje nincs meghatározva, az aktív ellenségeskedésre.

A készenléti állapotnak egyéni jellege van, és összekapcsolódik a mentális folyamatok hatékonyságával, amelyek meghatározzák a katonai ember mentális feszültségét. Ha hosszú ideig ilyen állapotban van, ez negatív feltételeket okozhat. nevezetesen:

- a "frusztráció" állapota, amikor a szabályozási követelmények meghaladják a katonai személyzet szakmai és harci képességeit;

- a "monotonia" állapota, amikor a monoton tevékenység eredményeként "telítetlen" érdeklődés csökken, a figyelem nagysága csökken és a mentális stressz hirtelen csökken;

- a "szokás" állapota, amikor a várható esemény (az ellenségeskedés kitörése) érzelmi képessége csökken, és maga a személy valószínűtlennek tűnik;

- az ember fizikai és szellemi erőforrásainak kimerülése következtében kialakult „fáradtság, fáradtság” állapot a hosszabb túlterhelés, mentális stressz hatására.

A katonák szolgálat közbeni mentális állapota szorosan összefügg a teljesítménnyel. Ez a hatékonyság, amely felfedi a test - izmok, szervek, idegrendszer, energiaellátás - élettani állapotát, amely megvalósítható bizonyos tevékenységi termékekben. Az energiafelhasználás folyamata az aktivitás során fáradtsághoz vezet - ez egy fiziológiai állapot, amely akadályozza a hatékony tevékenységet. Különbséget kell tenni a fizikai, érzékszervi, mentális és érzelmi fáradtság között. A fáradtság visszamaradó hatásai gyakran másnap vagy hosszabb ideig jelentkeznek. A helyreállítási időszak hatékonyságával járó túlmunka állapota különféle súlyossági fokú, amelyek mindegyikének rendelkeznie kell saját korrekciós és megelőző intézkedéseivel: rekreációs szabadidőben, nyaralásban, testnevelésben, alvásszabályozásban, szakemberek általi kezelésen stb.

A fáradtság mértékét a psziché szubjektíven tükrözi, mint fáradtságot. Ez egy személy mentális állapota, amely akadályozza a munkaképesség megvalósítását bizonyos tevékenységi termékekben. A katonai pszichológusok tanulmányaiben azt találták, hogy a teljes szolgálat teljes időtartama alatt a tevékenységek hatékonyságát meghatározó teljesítményszint jelentős ingadozásoknak van kitéve. Legalább három fázis kapcsolódik az eltérő munkaképesség és tevékenységi termelékenység szintjéhez: a növekvő termelékenység fázisa, a fenntartható legjobb termelékenység fázisa, a termelékenység csökkenésének fázisa (lásd 11. ábra).

Ábra. 11.

A szervezet termelékenységének és teljesítményének dinamikája folyamatos, hosszú távú munka során

Megjegyzés: 1 - a vészhelyzet bejáratásának periódusa; 2 - a befutási időszak; 3 - az optimális teljesítmény periódusa; 4 - a fáradtság teljes kompenzációs periódusa; 5 - a fáradtság instabil kompenzációs periódusa; 6 - a termelékenység fokozatos csökkenése; 7 - "végső impulzus".A növekvő termelékenység fázisa az úgynevezett folyamatnak felel meg, amelyben egy személy részt vesz egy folyamatban lévő tevékenységben és annak körülményeiben. Ez a folyamat két szakaszra osztható: a durva és a finom behatás időszakára. A fejlesztési folyamatot az jellemzi, hogy a személyzet megszokja a szolgáltatási környezetet, a pszichét "átalakítja" munkakörülményekké. A foglalkoztatás hozzávetőleges időtartama 10–15 perc, de különböző emberek esetében különféleképpen történik, és sok tényezőtől függ: pszichofiziológiai tulajdonságok, motiváció, mentális állapot, szakmai készségek kialakulása stb. Az időbeli különbség ahhoz is kapcsolódik, hogy az adott szakma szakemberei közül melyik elemző a vezető. Például, a hallás adaptálása egy percen belül megtörténik, a szaglás - 3–5 perc, a látás - 30–40 perc. Ebben a szakaszban a munka termelékenységének, a műveletek pontosságának és a munka minőségének jelentős ingadozása (akár 40% -ig) lehetséges.

A tartós legjobb termelékenység fázisa a legmagasabb munkafolyamat, a pozitív érzelmek és a fáradtság jeleinek hiánya jellemzi. A test energiaköltségeinek ideje van teljes mértékben kompenzálni. Ebben a fázisban két időszakot különböztetünk meg: az optimális munkaképesség (3) és a fáradtság teljes kompenzációjának (4). Az optimális teljesítmény időszakát a magas és stabil munkatermelékenység, pozitív érzelmek jellemzik. A teljes kompenzáció időszakában megfigyelhetők a fáradtság első jelei, és bizonyos körülmények között fokozottabban kell koncentrálni az elvégzett tevékenységekre és műveletekre, azonban a tevékenység hatékonysága a szabályozási követelmények szintjén marad. A periódusok és teljes idejük aránya sok tényezőtől függ: az energiaforrások rendelkezésre állásától, azaz kitartás, katonai képesség, egészségi állapot, étrend, feladatok nehézsége, a számítás koordinálása stb. Ez a szakasz a munkaciklus nagy részét (a munkaidő legalább 50% -át) foglalja el.


A termelékenység csökkenési szakaszát a fáradtság kellően erős növekedése jellemzi. A katona már nem képes kompenzálni a kimerültséget. Ez a szakasz több időszakból áll.

Az instabil kompenzáció ideje alatt (5) a fáradtság következményei kezdenek érvénybe lépni, önkéntes erőfeszítésekkel már nem lehet fenntartani a magas munkatermelékenységet, és a helyzet változására pontosan és időben reagálni. A fáradtság jelei és a fáradtság érzése egyre hangsúlyosabb.

Az aktivitás hatékonyságának fokozatos csökkenése (6) alatt a test funkcionális állapota jelentősen eltolódik. A fáradtság gyorsan növekszik, növekszik a hibák száma, például a munka sorozatának megsértése, egy művelet vagy művelet átugrása, helytelen döntések, cselekmények kudarca stb.

A végső (7) impulzus periódusát 20-30 perccel a szolgálat vége előtt lehet megfigyelni, és kifejezhető a harci tevékenység hatékonyságának növelésében. A cselekvőképesség ilyen növekedése a harci szolgálat befejezésének előestéjén, az őrszolgálaton és a fennmaradó energiaforrások mozgósításán keresztül javul a katona hangulatában.

A fenti dinamikára tekintettel megelőző intézkedéseket kell megtervezni a negatív körülmények és a működési zavarok megelőzésére. Ezek a pszichológus és más tisztviselők által végzett tevékenységek a következőket foglalják magukban.

• Ergonómiai feltételek megtervezése és megszervezése, amelyek hozzájárulnak a személyzet optimális munkaképességének fenntartásához (világítás, szín, hőmérséklet, az üzemeltető munkahelyének felszerelése, a túlzott zaj kiküszöbölése stb.). Установлено, в частности, что красный, оранжевый цвета возбуждающе действуют на эмоциональную сферу человека, повышают артериальное давление, усиливают мускульное напряжение, увеличивают частоту дыхания и пульс. Зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета, напротив, действуют успокаивающе.

• Организация оптимального режима труда и отдыха в процессе несения службы. Например, в ходе боевого дежурства зачастую наблюдается очень слабая нагрузка на определенные группы мышц. Регулярная и длительная недогрузка мышц вызывает двигательное голодание – своеобразное заболевание, называемое гиподинамией. Это явление характерно прежде всего для представителей операторских специальностей и проявляется в вялости человека, апатии, нежелании двигаться, быстрой утомляемости, снижении физической силы и выносливости.

Кроме того, длительное пребывание человека в закрытых помещениях, подземных сооружениях вызывает так называемую сенсорную депривацию (невозможность удовлетворения потребности в разнообразии красок, свете солнца, смене дня и ночи, запахе земли, деревьев и т.п.). В изоляции человек, лишаясь привычных раздражителей, ощущает сенсорный голод, действие которого проявляется в снижении работоспособности, ухудшении внимания, памяти, мышления, возникновении иллюзий. Нейтрализация этих негативных явлений требует особого внимания со стороны командного звена и психолога.

• Психологическое просвещение, направленное на разъяснение условий и особенностей несения боевого дежурства и караульной службы, влияния данных условий на психику человека, показ психологической природы трудностей деятельности и возможных ошибок. Важно разъяснять военнослужащим возможные способы профилактики усталости, не допускать ее хронических форм, закрепляющих «привычку усталости» на службе. Данное явление возникает даже при отсутствии реального утомления, становится своего рода профессиональным отягощением. Испытываемые каждый раз при заступлении на службу неприятные ощущения могут значительно опережать реальное утомление и становиться причиной не только ошибок, сбоев в осуществлении деятельности, но и профессиональных кризисов и заболеваний.

• Обеспечение оптимальной системы взаимодействия военнослужащих при несении службы, подбор и расстановка по сменам и постам с учетом их психологической совместимости.

• Проведение в период подготовки к несению службы групповых психологических тренингов. В состав их участников могут входить члены одного расчета, смены. Учебным материалом для тренинга являются возможные боевые ситуации. Задается, как правило, лишь основное направление событий (условия и цель), а участники должны определить алгоритм решения задачи каждым специалистом в составе расчета. Моделирование боевых ситуаций призвано не только актуализировать профессиональные качества военнослужащих для действий в этих ситуациях, но и вызвать у них (за счет варьирования условий выполнения задачи) сходные с «боевыми» психические состояния. Создаваемые тем самым эмоционально насыщенные элементы будущей деятельности становятся критериальным средством преодоления возможных негативных психических состояний.

Эффективным средством предупреждения негативных состояний, мобилизации сил на успешное выполнение боевой задачи является овладение методиками психической саморегуляции. У каждого человека есть свой набор приемов выхода из трудных ситуаций. Эти приемы предполагают нерефлексивное применение методов психической саморегуляции, поддержания требуемого в данный момент психического состояния. Так, некоторые военнослужащие для поддержания бдительности в карауле на посту применяют своеобразную тактику передвижения по маршруту - через каждые четыре шага оглядываться поочередно через правое и левое плечо. Многие знают, что ходьба в темпе 140-150 шагов в минуту создает бодрое самочувствие и хорошее настроение, а чередование темпа шага от замедленного до ускоренного в разном ритме по 10-12 шагов усиливает собранность, заостряет внимание. Для борьбы со сном широко применяются пощипывание кожи рук, элементы самомассажа головы, другие психофизиологические приемы активирующего самовоздействия.

Психическая саморегуляция (ПС) - это свойство организма, которое определяется как регуляция различных состояний, процессов и действий, осуществляемых самим организмом с помощью психической активности. Необходимость освоения приемов ПС обусловлена возможностью для военнослужащих с их помощью предупреждать различные психосоматические расстройства (нарушение сна, снижение аппетита, падение работоспособности, нарастание слабости, повышение артериального давления), невротические расстройства и даже органические заболевания (гастрит, язвенная болезнь, вегетативно-сосудистая дистония и пр.). Такие расстройства являются результатом истощения внутренних энергетических ресурсов человека вследствие рассогласования циркадианных ритмов организма, нервного напряжения и физического переутомления, вызываемых особыми условиями боевого дежурства и несения службы в карауле.

Способность к освоению приемов психической саморегуляции обусловливается особенностями нервно-психической сферы человека. Так, многочисленными исследованиями установлено, что физиологические процессы, протекающие в организме, опосредованы психической энергией. Задача человека - "направить" эту энергию, используя образно-эмоциональные конструкты, в нужном направлении. Поэтому освоить приемы ПС легче людям с "художественным" типом нервной системы, труднее - тем, у кого логический склад ума. Регулирующее влияние приемов психической саморегуляции осуществляется по типу "возбуждение (мобилизация) - успокоение (релаксация)".

Назовем основные методы и приемы психической саморегуляции.

• Аутогенная тренировка (АТ) - система упражнений для достижения состояния аутогенного погружения, в котором открывается возможность влиять с помощью образных представлений, подкрепляемых словесными внушениями, на вегетативную нервную систему и через нее - на функционирование внутренних органов. Лечебное действие АТ связано с мышечным расслаблением за счет произвольного изменения тонуса мышц, использованием активной роли представлений, мыслительных образов и словесным самовнушением, выполняемыми в особом состоянии погружения, когда внушаемость повышена. Сеансы самовнушения можно проводить в любое время 3-4 раза в день, используя для этого тихое помещение с неярким освещением.

• В целях предупреждения возможных негативных состояний, вызванных фактором неопределенности, новизны, внезапности, могут проводиться идеомоторные тренировки. Это эффективное средство профессиональной и психологической подготовки специалистов. Основой идеомоторных тренировок является "мысленное проигрывание" своих действий в разных ситуациях. Причем мысленный образ движений обязательно связан с мышечно-суставным чувством, т.е. с физическими движениями. Идеомоторное действие должно быть представлено настолько ясно, что военнослужащий будет невольно совершать движения. В качестве содержания для "проигрывания" своих действий берутся реальные типичные ситуации из специального банка психологических паспортов возможных боевых ситуаций, созданного ведущими специалистами рода войск, вида Вооруженных Сил.

Управляя воображением, караульный может мысленно представить возможное развитие ситуации на посту и последствия тех или иных действий. Например: «А что если за углом нарушитель?» – Значит, надо перед поворотом отойти на 2-3 метра от стены и сосредоточиться…». Это позволяет упредить неблагоприятный исход и быть готовым к неожиданностям.

• Мобилизующее и успокаивающее дыхание. В арсенале противострессовых средств особое значение имеет правильное дыхание. Различают два вида дыхания: верхнее (ключичное) и нижнее (брюшное). Правильно поставленное дыхание увеличивает степень оксигенации крови, вовлекает в дыхательный акт все этажи легких, массирует внутренние органы.

Успокаивающий тип дыхания (брюшное дыхание с относительно коротким вдохом и длинным выдохом с последующей задержкой) используется для нейтрализации избыточного возбуждения после конфликтных, стрессовых ситуаций, снятия нервно-психического напряжения и восстановления психического равновесия.

Мобилизующий тип дыхания (ключичное дыхание с вдохом средней величины, некоторой задержкой дыхания и резким выдохом) помогает преодолеть сонливость, вялость, утомление, связанные с монотонной работой, и мобилизует внимание. Такой тип дыхания положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, пищеварительные органы, тканевый обмен, повышает функциональные возможности организма, определяя его общий тонус и бодрое состояние.

• Регуляция мышечного тонуса (релаксация). Релаксация (от лат. relaxatio – уменьшение напряжения, расслабление) – это состояние покоя, расслабленности, возникающее у человека вследствие снятия напряжения после сильных переживаний или физических усилий. Коротко рассмотрим физиологическую основу релаксации.

Каждая негативная эмоция имеет свое "представительство" в мышцах, составляющих до 40 процентов от массы тела. При нервно-эмоциональном возбуждении головной мозг посылает на периферию повышенный поток информации в виде нервных импульсов, создавая перенапряжение мышц и вызывая возникновение мышечных зажимов. Чем напряженнее мышцы, тем больше проприоцептивной импульсации поступает обратно в головной мозг, создавая, в свою очередь, в нем очаги повышенной возбудимости. Поскольку между психикой и телом существует тесная взаимосвязь, мышечное расслабление приводит к снижению нервно-психического возбуждения.

Овладение саморасслаблением базируется на сопоставлении ощущений, то есть когда мышца находится в напряженном состоянии и в расслабленном. Каждое упражнение состоит из 2 фаз - напряжения (после глубокого вдоха) и резкого расслабления (после выдоха). Задача заключается в осознании и запоминании состояния расслабленной мышцы, которое в дальнейшем легко вызывается.

Снижать мышечный тонус можно посредством самовнушения (софрология) - особым образом построенных словесных формул, а также посредством самомассажа и воздействия на биологически активные точки.

• Практика самомассажа базируется на том, что некоторые участки кожи отличаются большой активностью, высоким уровнем обменных процессов и особым биоэлектрическим режимом. Поэтому воздействие на них позволяет стабилизировать центральную нервную систему.

Самая большая концентрация биологически активных точек находится на коже ушей, внешней и внутренней поверхностях кистей рук, подошвах ног, лице, шее и под волосами головы. Поэтому в интересах гармонизации деятельности всех жизненно важных органов и приобретения "щита" от стресса рекомендуется по нескольку раз в день производить легкий массаж данных участков (перед этим обязательно умыться холодной водой и помыть руки). Самомассаж проводят подушечками пальцев спиралеобразными надавливающими движениями, последовательно переходя от мышц лба, щек, скул, затылка, шеи к плечам, предплечьям, кистям рук и т.д.

• На базе релаксационных упражнений в условиях несения боевого дежурства, службы в карауле военнослужащими может осуществляться самоконтроль функционального состояния. Этот прием используется главным образом в ходе выполнения задачи и основывается на использовании навыка постановки самому себе ряда вопросов, относящихся к основным параметрам функционального состояния, в целях оказания влияния на это состояние.

Первая группа вопросов касается самоконтроля мышечного тонуса. Например: "Не скован ли я? Где мышечные зажимы? Не сильно ли сжимаю оружие?" Обнаружив скованность, человек принимает меры по релаксации соответствующих мышц.

Вторая группа вопросов относится к контролю мимики и пантомимики: "Не сжал ли челюсти ? Не втянул ли голову в плечи? Естественна ли поза?" После этого осуществляется соответствующее самовоздействие.

Третья группа вопросов касается контроля ритма дыхания и частоты сердечных сокращений: "Нет ли прерывистого, учащенного, поверхностного дыхания? Не колотится ли сердце?" После этого рекомендуется сделать два-три глубоких вдоха с продолжительным выдохом и перейти на ритмичное брюшное дыхание.

• Надо сказать еще об одном приеме - пред- и послесонном самовнушении. Особенностью приема по сравнению с обычным самовнушением является использование не специально вызываемого состояния аутогенного погружения, а естественно возникающих состояний сомнолентности, сопровождающих физиологический сон на его начальной и завершающей стадиях. Перед сном военнослужащий формулирует в соответствии с правилами построения самовнушения одну из наиболее актуальных предстоящих проблем (например, снять чрезмерное волнение перед ответственным этапом, снять усталость и т.п.), а затем по мере погружения в сон на фоне возникающего дремотного состояния вводит в подсознание формулами самовнушения информацию о том, что сон и возможные сновидения будут способствовать разрешению сформулированной проблемы. После пробуждения, не выходя из просоночного состояния, он закрепляет эту установку в утвердительной форме. Данный прием позволяет повысить субъективную уверенность в успехе ощущением того, что внутренняя работа в направлении цели идет непрерывно, в том числе и в период сна.

Таковы некоторые методы психологической работы, позволяющие оптимизировать психологические характеристики военнослужащих, обеспечивающие их высокую психологическую готовность к выполнению различных задач воинской деятельности и поддерживающие их психологическое здоровье.
<< Előző Következő >>
= Ugrás a tankönyv tartalmához =

Деятельность психолога воинской части и должностных лиц по психологическому обеспечению боевого дежурства и караульной службы

 1. Деятельность психолога воинской части и должностных лиц по психологическому обеспечению боевого дежурства и караульной службы
  Психологическое обеспечение задач, связанных с несением боевого дежурства и караульной службы, является важной предпосылкой и условием эффективного функционирования психики воинов в процессе их выполнения, предупреждения негативных психических явлений и процессов. Психологическое обеспечение как вид деятельности характеризуется комплексом мероприятий по формированию, укреплению и развитию у
 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА (СЛУЖБЫ), ГАРНИЗОННОЙ И КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
  (на основе материалов Руководства по психологической работе в ВС РФ. Приложение 15) Организационный этап (перед началом зимнего и летнего периода обучения). Психолог части проводит психологическое изучение военнослужащих, инструктивно-методические занятия с командирами и личным составом. Представляет командиру полка списки военнослужащих не рекомендованных для несения боевого дежурства
 3. Рекомендации по организации психологической работы по обеспечению боевого дежурства (службы), гарнизонной и караульной службы
  Организационный этап (перед началом зимнего и летнего периода обучения). Психолог части проводит психологическое изучение военнослужащих, инструктивно-методические занятия с командирами и личным составом. Представляет командиру полка списки военнослужащих, не рекомендованных для несения боевого дежурства и караульной службы. Основанием для включения в данный список является наличие у
 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА (БОЕВОЙ СЛУЖБЫ), КАРАУЛЬНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБ
  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА (БОЕВОЙ СЛУЖБЫ), КАРАУЛЬНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ
 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА (БОЕВОЙ СЛУЖБЫ), КАРАУЛЬНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБ
  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА (БОЕВОЙ СЛУЖБЫ), КАРАУЛЬНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ
 6. Психологические особенности несения боевого дежурства и караульной службы
  Боевое дежурство и караульная служба являются наиболее важными задачами, которые повседневно и повсеместно решают войска. Специфика этих видов деятельности обусловлена целями и соответствующим характером их содержания. Боевое дежурство — это деятельность военнослужащих по обеспечению высокой готовности боевой техники и оружия к внезапному началу военных действий. Караульная служба
 7. Психологические особенности несения боевого дежурства и караульной службы
  Боевое дежурство и караульная служба являются наиболее важными задачами, которые повседневно и повсеместно решают войска. Эти виды деятельности имеют свои особенности, обусловленные их спецификой. Боевое дежурство – это деятельность военнослужащих по обеспечению высокой готовности боевой техники и оружия к внезапному началу военных действий. Караульная служба предназначена для надежной охраны и
 8. Общие обязанности должностных лиц воинской части по организации и проведению психологической работы
  Психологическая работа в воинских частях и подразделениях выступает прежде всего как система регулирования процессов особого типа - психологических и социально-психологических. Основным содержанием психологической работы являются психологическое изучение и психологическое управление объектом. В качестве объекта психологической работы выступают военнослужащие и гражданский персонал воинской
 9. Психологическое обеспечение боевой готовности, боевого дежурства
  Под психологическим обеспечением (ПО) боевого дежурства (БД) понимается процесс формирования и поддержания у личного состава, несущего боевое дежурство состояния психической готовности к немедленным боевым (учебно-боевым) действиям. Таким образом, чтобы осуществлять содержание ПО БД необходимо: Определить какие требования предъявляет этап несения БД к человеку, функционированному его психику.
 10. Методика комплексной оценки эффективности деятельности должностных лиц курса (факультета) по укреплению воинской дисциплины
  Оценка работы командиров (начальников) по укреплению воинской дисциплины - это составная часть деятельности вышестоящих командиров и органов управления. Она является итогом аналитико-оценочного процесса, в основе которого лежит всестороннее изучение фактов, характеризующих дисциплинарные усилия конкретного должностного лица. Объектами оценки (оцениваемыми элементами) являются: - во-первых,
 11. Критерии эффективности психологической работы и профессиональной деятельности психолога воинской части
  Проблема совершенствования системы критериев оценки профессиональной деятельности психолога воинской части обусловлена недостаточным использованием в повседневной практике адекватных средств, обеспечивающих объективное выявление степени соответствия профессиональной компетентности психолога и результатов его труда нормам профессии. Существующие нормативные документы, определяющие основные
 12. Критерии эффективности психологической работы и профессиональной деятельности психолога воинской части
  Проблема совершенствования системы критериев оценки профессиональной деятельности психолога обусловлена недостаточным использованием в повседневной практике адекватных средств, обеспечивающих объективное выявление степени соответствия его профессиональной компетентности и результатов труда нормам профессии. Существующие нормативные документы, определяющие основные параметры психологической
 13. Материальное обеспечение психологической работы в воинской части
  Материально-техническое обеспечение психологической работы проводится в целях удовлетворения потребностей субъектов и должностных лиц психологической работы в объектах и средствах, необходимых для психологического изучения военнослужащих, формирования и развития у них необходимых профессиональных качеств, организации и проведения работы по сохранению их психического здоровья, для повышения
 14. Материальное обеспечение психологической работы в воинской части
  Материально-техническое обеспечение психологической работы проводится в целях удовлетворения потребностей субъектов и должностных лиц психологической работы в объектах и средствах, необходимых для психологического изучения военнослужащих, формирования и развития у них необходимых профессиональных качеств, организации и проведения работы по сохранению их психического здоровья, для повышения
 15. Характеристика педагогического становления должностных лиц части
  Анализ общей и военной психолого-педагогической литературы позволил определить, что методика обучения должностных лиц воспитательной работе имеет свои основные концептуальные позиции. Во-первых, обучение должностных лиц воспитательной работе осуществляется не изолированно, а всегда под главным воздействием макросреды (социально-экономические условия, политика, идеология общества) и микросреды
 16. Содержание и особенности профессиональной деятельности психолога воинской части
  Под профессиональной деятельностью психолога воинской части понимается система взаимосвязанных методов, способов и средств, применяемых психологом для изучения психологических особенностей военнослужащих и гражданского персонала, воинских коллективов, психологических факторов воинской деятельности и их совершенствования в целях повышения эффективности воинской деятельности и сохранения
 17. Содержание и особенности профессиональной деятельности психолога воинской части
  Под профессиональной деятельностью психолога понимается система взаимосвязанных методов, способов и средств, применяемых им для изучения психологических особенностей военнослужащих и гражданского персонала, воинских коллективов, психологических факторов военно-профессиональной среды и их совершенствования в целях повышения эффективности воинской деятельности и сохранения психического здоровья
 18. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТИ
  Роль и значение психологии определяются важнейшей функцией науки — служить потребностям людей и общественной практике. Собственно вся история развития психологии и есть движение от познания законов функционирования духовного мира личности к их практическому использованию в интересах самой же личности и общества. Постоянно наращиваясвой теоретический и прикладной потенциал, психология все
 19. Основные этапы работы должностных лиц по подготовке подведения итогов воспитательной работы в части
  Эффективность руководства воспитанием в части неразрывно связана с изучением, анализом и оценкой самого воспитательного процесса и достигнутых результатов. Только на строго научной основе, объективно оценивая процесс и результаты воспитательной работы, можно правильно строить систему педагогических воздействий на воина и коллектив в целом, заранее прогнозируя тот или иной результат, своевременно
Orvosi portál "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com