legfontosabb
A projektről
Orvosi hírek
A szerzők számára
Engedélyezett könyvek a gyógyszerről
<< Előző Következő >>

A harci kiképző egységek (alkatrészek) tervezésének szervezése és eljárása

A harci kiképzés az Orosz Föderáció fegyveres erőinek egyik fő képzési típusa, amely a személyzet katonai kiképzésének és képzésének fókuszált, szervezett folyamata, az egységek, a katonai egységek, a formációk és azok parancsnoki és irányító testületeinek (parancsnokságainak) koordinálása (harci koordinációja) a harci és egyéb feladatok végrehajtására. feladatok céljaiknak megfelelően. A harci kiképzés, mint az Orosz Föderáció fegyveres erõinek képzési formája, a parancsnokok (parancsnokok), a parancsnoki és irányító testületek (központ) és a csapatok (erõk) napi tevékenységeinek fõ tartalma. Ezt béke- és háborúban egyaránt hajtják végre, és az állam igényei határozzák meg a rájuk ruházott feladatok sikeres teljesítésére képes, kiváló minőségű katonai személyzetet, egységeket, egységeket és formációkat.

A harci kiképzés célja a személyzet, a fizikai kitartás, a csapatmunka, a legénység, az egységek, az egységek, a formációk és a parancsnoki és irányító testületek (állományok) katonai szakmai kiképzésének szükséges szintjének elérése, fenntartása és javítása a céljuknak megfelelően. .

A harci kiképzés irányát az Orosz Föderáció katonai doktrína, az Orosz Föderáció fegyveres erők felépítésére és kiképzésére vonatkozó állami politikájának alapjai (koncepciói) alapján határozzák meg, figyelembe véve a katonai művészet fejlődésének tendenciáit. Szigorúan tudományos alapon épül fel, a háborúk, fegyveres konfliktusok és gyakorlatok tapasztalatait, a csapatok (erők) szervezeti formáinak és a technikai felszerelés fejlesztésének a kilátásait, valamint a külföldi államokbeli seregek kiképzésének tapasztalatait felhasználva.

A harci kiképzés fő céljai a következők:

? az egységek, egységek és formációk állandó, állandó harci készségének fenntartása harci küldetések (a rendeltetési célú küldetések) végrehajtására;

? tisztekre, rendőrökre (középnagyokra), őrökre (művezetőkre) való szilárd szakmai ismeretek és készségek bevezetése, parancsnoki képességeik fejlesztése, a beosztottak képzésében és oktatásában végzendő pedagógiai készségek, valamint a legénység, a legénység, az egységek, az egységek, a formációk és a tűz végrehajtása során történő végrehajtás a kijelölt feladatok és azok további fejlesztése;

? a katonák személyzetének kiképzése a legénységben, a legénységben és az egységekben hivatalos és különleges feladataik független végrehajtására harci (különleges) missziók során, valamint a szokásos fegyverek és katonai felszerelések ügyes felhasználása katonai célokra;

? legénységek, legénység, egységek, egységek és formációk koordinálása, a terepi, légi és tengeri kiképzés fejlesztése;

? új fegyverek és katonai felszerelések modelleinek kidolgozása, beépítve a személyzet tudását és készségeit a karbantartás elvégzéséhez és a harci használatra való készség fenntartásához, valamint a biztonsági követelmények betartásához;

? csapatok (erők) felkészítése fegyveres konfliktusokban való részvételre és egyesített (többosztályos) csoportok részeként zajló tevékenységekre a béke és biztonság fenntartása (helyreállítása) érdekében;

? a harc megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó hatályos törvényi rendelkezések (taktikai akciók) ellenőrzése a kiképzés során, a csapatok (erők) alkalmazására vonatkozó új módszerek kidolgozása;

? az egységek, egységek és formációk parancsnoki és irányító testületeinek (központjainak) összehangolása, a csapatok (erők) menedzsmentjének képessége a helyzet különféle körülményei között, valamint az irányító testületek (személyzet) túlélhetőségét biztosító tevékenységek elvégzése;

? katonai személyzet kiképzése az Orosz Föderáció fegyveres erõinek törvényi és katonai rendeletei követelményeinek szigorú és pontos végrehajtására;

? a magas erkölcsi és harci képességekkel rendelkező személyzet oktatása, a haza védelme iránti felelősségérzet, éberség, fegyelem, szorgalom, katonai partnerség;

? a személyzet magas pszichológiai stabilitásának, bátorságának és elszántságának, fizikai kitartásának és ügyességének, találékonyságának fejlesztése, a kombinált fegyverharc nehézségeinek leküzdésére való képesség, a testi és lelki stressz ellenállása nehéz körülmények között;

? katonai személyzet képzése a nemzetközi humanitárius jog és a hadviselés szabályainak végrehajtására (fegyveres konfliktusok idején);

? oktatási képzés;

? eszközök és technikák fejlesztése a képzési és oktatási módszertani rendszerek, az egyes módszerek fejlesztése érdekében, figyelembe véve a csapatok (erők) sajátosságait, a különféle profilú katonai szakemberek képzésének jellemzőit;

? a továbbképzés és az oktatás alapelveinek követelményeinek továbbfejlesztése és meghatározása a társadalom és a fegyveres erők életében folyamatban lévő változásokkal összhangban, figyelembe véve a fegyverek és a katonai felszerelés fejlesztését, a harci műveletek módszereit, valamint a harci készenlét folyamatos növelésének szükségességét.

A harci kiképzésre a következő alapvető követelmények vonatkoznak:

? a képzés megkövetelt eredménye (szintje) elérése - a parancsnokok (parancsnokok, parancsnokok) egyértelmű meghatározása a harci kiképzés céljaira és céljaira, valamint a katonák, csapatok (erők) és a parancsnoki és irányító testületek (parancsnokság) szükséges képzési eredményeinek biztosítása a képzésük minden szakaszában;

? konzisztencia a hallgatók minden kategóriája felkészítésében - a katonai személyzet, a csapatok (erők) és a parancsnoki és irányító testületek (parancsnokság) képzésének összehangolása a célok, célkitűzések, a képzés tartalma, az események helyszíne és ideje érdekében, biztosítva a harci fegyverek és a különleges haderők közös képzését;

? a harci kiképzés oktatási anyagi és technikai alapjának ésszerű felhasználása és a harci kiképzési tevékenységek költséghatékonysága - maximális terhelésű harci kiképző létesítmények üzemeltetése, egyenletes terhelése az iskolaévben (kiképzési időszakban), időben történő karbantartása és fejlesztése, a lebonyolítás megfelelőségének és szükségességének átfogó gazdasági indoklása harci képzési tevékenységek az oktatási anyag és a műszaki bázis létesítményeiben;

? fejlett, tudományosan megalapozott kiképzési módszerek bevezetése a harci kiképzési folyamatba - az új hatékony formák, módszerek és edzési segédeszközök aktív és célzott alkalmazása, valamint a harci kiképzési módszerek folyamatos fejlesztése.

A harci kiképzési tevékenységek szervezése és lefolytatása során szigorúan be kell tartani a következő elveket:

? az állami ideológia kiképzési irányának az Orosz Föderáció katonai doktrína rendelkezéseinek való megfelelése;

? az egységek, egységek és formációk állandó harci készségének biztosítása a harci missziók tervezett végrehajtására, a kiképzés időtartamától függetlenül;

? tanítsák meg a csapatokat (erõket) a háborúban szükséges dolgokról;

? minden parancsnok kiképzi beosztottjait;

? a képzés láthatósága és maximális közelítése a valódi csata helyzetéhez;

? szisztematikus és következetes képzés (képzés "az egyszerűtől a komplexig");

? tudományos oktatás;

? a tanulás kollektív és egyéni megközelítése;

? a hallgatók tudata, tevékenysége és függetlensége;

? a képzés és a katonai oktatás egysége.

Az "egyszerűtől a komplexig" elv a harci képzés egyik alapelve. A csapatok gyakorlatában történő végrehajtását három területen kell végrehajtani: szerkezeti, szervezeti és módszertani.

A strukturális irányítás magában foglalja a harci kiképzés "a katonától" felépítését, azaz a kiképzés első szakaszának az ő egyéni kiképzésének kell lennie. Ezt követően a részlegek (legénység, legénység), csapatok, cégek (akkumulátorok, zászlóaljok, hadosztályok), ezredek, dandártábornok és divíziók koordinációját egymás után hajtják végre. A nagyobb egység koordinációjának megkezdése csak az egységen belüli egységek koordinációjának befejezése után lehetséges.

A szervezeti irányítás magában foglalja a tisztviselők és az irányító testületek funkcióinak egyértelmű szétválasztását a harci kiképzés szervezésében és irányításában a különféle szinteken.

A csapatok vezetői (legénység, legénység), a parancsnok és a parancsnok parancsnoka a harci kiképzés közvetlen felügyelete.

A zászlóalj (divízió) parancsnoka a harci képzés szervezője.

A megosztott (ezredes) parancsnoki kapcsolatra bíztak a módszertani vezetéssel és a harci kiképzés átfogó támogatásával is. Ezen felül a megosztott kapcsolat a fő irányító kapcsolat. Ugyanakkor a társaság a harci kiképzés központja.

A harci képzés módszertani iránya a hallgatók körében a tudás, készségek és képességek következetes kialakítását jelenti.

Ugyanakkor a tudást továbbítják (továbbítják) előadások, beszélgetések, történetek, filmek és videofilmek vetítése, a csapatok gyakorlati tevékenységeinek vetítése formájában.

A készségek edzés, képzés, lövöldözés és vezetési gyakorlatok során alakulnak ki.

A készségek elsősorban azokban a képzési formákban alakulnak ki, ahol a fő módszer a gyakorlati munka. Ez elsősorban a taktikai és taktikai-speciális gyakorlatokra vonatkozik.

Így a történet, a bemutató, a képzés, a testmozgás, a gyakorlati munka a módszertani paradigma az „egyszerűtől a komplexig” elv megvalósításához.

Magas szintű harci képzés érhető el:

? a parancsnokok (parancsnokok) tudása a csapatok (erő) kiképzésének valós állapotáról, a feladatok időben történő és konkrét megfogalmazásáról, a harci képzési tevékenységek magas színvonalú és célzott megtervezéséről, a harci képzés folyamatos, rugalmas és operatív irányításáról, a parancsnokok (parancsnokok, parancsnokok) személyes részvételéről a harci kiképzési intézkedések tervezésében és beosztottak képzése;

? a napi rutin, a tervek és a képzési ütemtervek szigorú végrehajtása, kivéve az osztályok bontását és átütemezését, a személyzet szétválasztását a harci kiképzéstől;

? időben történő előkészítés és osztályok átfogó biztosítása, a képzés formáinak és módszereinek megfelelő választása, a katonai nevelés és a pszichológia ajánlásainak felhasználásával;

? a katonai személyzet képzésének alkalmazott jellege és gyakorlati iránya;

? az oktatási anyag és a műszaki bázis hatékony felhasználása, fejlesztése, fejlesztése és karbantartása;

? a módszertani munka ügyes szervezése és lebonyolítása a katonai egységekben, hajókon és formációkban, a katonák személyzetének kiképzésének új formáinak és módszereinek állandó keresése, a foglalkozási vezetők módszertani készségeinek fejlesztése, a katonai személyzet képzésében alkalmazott bevált gyakorlatok általánosítása és terjesztése;

? célzott és folyamatos oktatási munka és a versenyképesség ügyes szervezése az osztályvezetés során;

? a csapatok (erők) kiképzésének folyamatos nyomon követése és a katonai parancsnoki és irányító testületek (parancsnokság) eredményes munkája az alárendelt támogatása érdekében;

? az elért eredmények elemzése és összegzés az egyes hallgatói kategóriákkal;

? a harci kiképzés átfogó anyagi és technikai támogatása, valamint a katonai személyzet számára megállapított juttatási normák teljes bevezetése.

A harci edzés magában foglalja:

? katonai személyzet egyéni (egyéni) kiképzése;

? egységek (katonai egységek), egységek és formációk kiképzése (koordinálása);

? az irányító testületek (központ) képzése (koordinálása).

A stratégiai rakéták formációjában és katonai egységeiben a katonai légvédelem, a harci szolgálat elvégzése, a harci kiképzés emellett magában foglalja a személyzet felkészítését a felszerelés önálló munkájára, a harci szolgálat (szolgálat) elvégzését a műszak és a számítások részeként.

Egyetlen kiképzés - őrmesterek (művezetők), katonák (tengerészek, hallgatók) kiképzése az egységbe (kiképző egységbe) való megérkezésük után.

Az egyedüli kiképzés célja a katonai személyzet számára a fegyverek, a katonai felszerelések és a napi szolgálat elvégzéséhez szükséges feladatok elvégzéséhez szükséges képességek és képességek (a katonai regisztrációs specialitások elsajátítása) megteremtése a katonai személyzet számára.

Az őrök (művezetők) és a katonák (tengerészek, hallgatók) egyéni kiképzése, ideértve a szerződés alapján katonai szolgálatot folytatókat és a női katonákat is:

? a katonai személyzet (kombinált fegyverek) alapképzése, beleértve azokat, akik a katonai szolgálatba őrmesterek (művezetők) és katonák (tengerészek) pozíciójára léptek;

? ismeretek, készségek és képességek megszerzése a jelenlegi helyzetben (katonai specialitás);

? a személyzet képzésének és oktatásának alapjainak tanulmányozása, az őrmesterek (művezetők) parancsnoki tulajdonságainak fejlesztése;

? az őrmesterek (művezetők) és a katonák (tengerészek) befogadása a műszak részeként a felszereléssel, harci szolgálattal (szolgálattal) végzett önálló munkára;

? tesztek előkészítése és átadása az osztályképesítések kiosztására (megerősítésére), a szomszédos szakterület fejlesztésére;

? a szolgálati műszak részeként történő felkészülés a tevékenységekre, számítások, csapatok, egységek (katonai egységek).

Egyéni kiképzés - a tisztviselők, rendőrök (középnagyok), őrmesterek (hadnagyok) és katonák (tengerészek) ismereteinek, készségeinek, szakmai készségeinek és tulajdonságainak megőrzése és fejlesztése, amelyek szükségesek számukra hivatalos és különleges feladatok elvégzéséhez a legénység, a legénység, az egységek (katonai egységek) összehangolása során. a posztnak megfelelő feladatok.

A katonai személyzet egyéni kiképzésének célja a képzési programok teljes és magas színvonalú kidolgozása, a hivatali és különleges feladatok ellátása a posztjukon, valamint a legmagasabb képesítés elérése.

Az egyéni tréningeket:

? tisztek, rendőrök (középhajók), őrmesterek (művezetők) - a parancsnoki képzési rendszerben, a rutin gyakorlatok és a fegyverekkel (fegyverekkel) való képzés során, katonai és speciális felszereléseken, szimulátorokon és az oktatási anyag és a műszaki bázis egyéb tárgyain;

? katona (matrózok) - az általános katonai kiképzés és a katonai specialitások képzése terén tervezett oktatási tárgyak és képzések során.

A legénység, a legénység, az egységek (katonai formációk), a katonai egységek és a formációk kiképzése azzal a céllal zajlik, hogy biztosítsák folyamatos készségüket harci műveletek végrehajtására bármilyen helyzetben, harci küldetésüknek megfelelően.

A legénység, a legénység, az egységek (katonai formációk), a katonai egységek és a formációk képzése az egymást követő koordináció (harci koordináció) során, a harchoz lehető legközelebb eső körülmények között zajlik.

A koordináció a katonai személyzet kiképzése összehangolt tevékenységekben a szolgálati műszak, a legénység, a legénység, a csapatok, az egységek (katonai egységek) részeként, majd egy katonai egység és formációk részeként történő kiképzés a harci (speciális) missziók végrehajtására a tervek szerint.

A parancsnoki és irányító testületek (botok) felkészítését azzal a céllal végzik, hogy biztosítsák készenlétüket a harci műveletek tervezésére, a csapatok (erők) kiképzésére és parancsnokságra minden helyzetben, valamint az interakció és az átfogó támogatás kérdéseinek megoldására.

Az irányító testületek (központ) képzése magában foglalja:

? az irányító testület (székhely) tisztjeinek és parancsnokságos tisztjeinek (rendőrök) egyéni képzése;

? képzési egységek az irányító testület (központ) biztosítására;

? a harci irányító csoportok és a parancsnoki és irányító testület (parancsnokság) egészének koordinálása.

A harci kiképző rendszer olyan összekapcsolt elemek összessége, amelyek bizonyos integritást és egységet alkotnak, a katonák személyzetének kiképzése és katonai oktatása érdekében működnek, a koordinációs parancsnoki és ellenőrző ügynökségek, valamint a csapatok (erők) harci műveleteket folytatnak, vagy egyéb feladatokat látnak el a tervezett céljaiknak megfelelően.

A harci kiképző rendszer elemei:

? az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériumának központi szervei, amelyek meghatározzák a harci kiképzés céljait, céljait, felépítését és fő tartalmát;

? katonai parancsnoki és irányító testületek (típusok, harci fegyverek, katonai körzetek, egyesületek, formációk), amelyek közvetlenül irányítják a harci kiképzést, annak tevékenységeit és átfogó támogatását;

? legénységek, legénység, egységek, egységek, formációk és irányító testületeik (központ), amelyekkel kiképzést folytatnak;

? képzési szervezet;

? képzési tantárgyak, azaz olyan feladatok, technikák, szabványok halmaza, amelyek végrehajtását a katonai személyzet, egységek, egységek, formációk és irányító testületeik képezik;

? a katonai személyzet, a koordináló egységek, egységek, formációk és irányító testületeik kiképzésének formái és módszerei;

? harci kiképzés oktatási anyagai és technikai alapjai;

? a harci kiképzési intézkedések anyagi, hátsó, pénzügyi, technikai támogatása.

A harci kiképző rendszer minden elemét összekapcsolják, és szervesen kölcsönhatásba lépnek más képzési rendszerekkel és az Orosz Föderáció fegyveres erőinek támogatásával.

A harci kiképző rendszer működésének hatékonyságának legfontosabb feltétele a katonai személyzet különféle kategóriáinak kiképzésének formáinak és módszereinek ügyes és hozzáértő alkalmazása, figyelembe véve a katonai csoportok működésének sajátosságait.

Организация боевой подготовки – целенаправленная деятельность командующих (командиров, начальников) и органов управления (штабов), направленная на построение процесса обучения подчиненных войск (сил) и их органов управления, а также на подготовку мероприятий боевой подготовки.

Боевая подготовка в ВС РФ организуется на основе требований:

? законов Российской Федерации;

? указов Президента Российской Федерации, касающихся вопросов военного строительства и функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации;

? постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, определяющих (уточняющих) отдельные вопросы деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации;

? приказов и директив Министра обороны Российской Федерации, касающихся вопросов подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации и выполнения ими задач по предназначению;

? общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации;

? боевых уставов и наставлений;

? других официальных документов (организационно-методические указания по подготовке войск (сил) в учебном году, положения, руководства, инструкции, программы и курсы подготовки различных категорий военнослужащих, подразделений), в которых определяются задачи по боевой подготовке и требования к ней, организация и содержание боевой подготовки, а также вопросы ее всестороннего обеспечения;

? приказов по боевой подготовке главнокомандующих видами (родами) войск, командующих войсками военных округов (флотами), командующих (командиров) объединений (соединений, частей);

? приказов и инструкций по проведению инспекторских, итоговых проверок и контрольных занятий;

? сборников нормативов по боевой подготовке.

Руководителем боевой подготовки является командующий (командир). Руководство боевой подготовкой командиры (начальники) всех степеней осуществляют лично, через подчиненные штабы (службы) и органы боевой подготовки.

Органами боевой подготовки являются:

? в Министерстве обороны – Главное управление боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации;

? в видах Вооруженных Сил Российской Федерации, родах войск, главных и центральных управлениях Министерства обороны – управления (отделы, группы);

? в военных округах (флотах, округе ВВС и ПВО) – управления;

? в армиях (флотилиях), корпусах (эскадрах, военно-морских базах) – отделы;

? в соединениях – отделения.

Организация боевой подготовки включает:

? принятие решения на организацию боевой подготовки;

? планирование боевой подготовки;

? согласование разработанных документов и представление их на утверждение;

? постановку задач и доведение необходимых планирующих документов (или выписки из них) до подчиненных;

? контроль организации и хода боевой подготовки, оценка ее итогов, пропаганда передового опыта обучения войск;

? организация руководства.

Боевая подготовка в части (подразделении) осуществляется в течение определенных сроков обучения: учебного года, периода обучения (зимнего и летнего), этапов боевого слаживания, сроков выхода на полигон, продолжительности учебного дня. Боевая подготовка проводится в определенной последовательности: совершенствование начальной военной подготовки прибывающей в армию молодежи, подготовка молодых солдат, подготовка отделения (экипажа), взвода, роты, батальона. В ходе всего этого процесса проводится индивидуальная подготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и боевое слаживание подразделений.

Совершенствование начальной военной подготовки молодого солдата проводится со дня его прибытия в часть и до начала периода обучения. В это время проводится углубленное медицинское обследование, делаются прививки; осуществляется выдача обмундирования, обуви и их подгонка; изучаются распорядок дня части, общие обязанности военнослужащих, военная присяга и ряд законов; организуются занятия по строевой и физической подготовке, уставам, общественно-государственной подготовке и другим вопросам. На совершенствование начальной военной подготовки программой предусматривается 12 учебных дней (72 часа). Продолжительность учебного дня – 6 часов.

Подготовка молодых солдат, поступающих непосредственно в части, проводится с началом учебного года или периода обучения (с 1 декабря и 1 июня), а в необходимых случаях – по мере прибытия пополнения и комплектования взводов.

Подготовка молодых солдат осуществляется в составе сводных подразделений в масштабе части в течение 23 учебных дней. В этот период все военнослужащие занимаются по программе солдата-мотострелка и заканчивают подготовку выполнением начального упражнения из автомата и, затем, принимают военную присягу.

В результате обучения молодые солдаты к моменту убытия в подразделение согласно штатно-должностному предназначению должны уметь: тактически грамотно действовать в общевойсковом бою, поражать из автомата с места неподвижные и появляющиеся цели, использовать средства защиты и защитные свойства местности и сооружений, выполнять обязанности дневального по роте, а также строевые приемы без оружия и с оружием в движении и на месте.

Командиру части разрешается уточнять продолжительность и содержание подготовки молодых солдат, исходя из сроков их прибытия.

Обучение личного состава и слаживание подразделений организуется в соответствии с программой боевой подготовки.

Программа боевой подготовки разработана на учебный год продолжительностью 10 месяцев с двумя периодами обучения – зимним и летним – по 5 месяцев каждый и с двумя подготовительными периодами (май и ноябрь). На боевую подготовку выделяется:

? для подразделений полного состава с укомплектованностью личным составом 50 % и более от штата мирного времени – 16 учебных дней в месяц;

? для подразделений сокращенного состава и полного состава с укомплектованностью личным составом менее 50 % от штата мирного времени – 8 учебных дней в месяц.

Остальные дни месяца используются для несения службы в суточном наряде, обслуживания вооружения и техники, парково-хозяйственных (парковых) дней, работ по восстановлению учебно-материальной базы, а также как выходные и праздничные дни.

Продолжительность учебного дня – 6 часов, учебного часа – 50 минут. При проведении батальонных полевых выходов, выходов на полигоны и других занятий, связанных с выходом в поле (учения, стрельбы, вождение), продолжительность учебного дня не регламентируется.

Подготовка личного состава и слаживание подразделений от отделения (экипажа) до батальона осуществляется в течение:

– 10 месяцев – для подразделений, укомплектованных только военнослужащими по контракту, или смешанного комплектования (по контракту и призыву) при условии укомплектованности подразделения военнослужащими по контракту на 50 % и более, при этом на слаживание отделения (экипажа) отводится 1,5 месяца, взвода – 2 месяца, роты – 3,5 месяца, батальона – 2 месяца;

– 5 месяцев – для подразделений, укомплектованных только военнослужащими по призыву, или смешанного комплектования, при условии укомплектованности подразделения военнослужащими по призыву более чем на 50 %, при этом на слаживание отделения (экипажа) отводится 1 месяц, взвода – 1 месяц, роты 1,5 месяца, батальона – 1 месяц.

В частях сокращенного состава, а также в частях полного состава с укомплектованностью личным составом менее 50 % от штата мирного времени в течение каждых 5 месяцев проводятся совершенствование одиночной подготовки и слаживание отделения (экипажа) и взвода.

В начале каждого периода обучения отрабатываются совместные действия всего личного состава в штатных подразделениях по боевой тревоге.
В дальнейшем тренировки в таких действиях проводятся в течение всего учебного года по плану командира части.

В ходе подготовки подразделений осуществляется их слаживание, основу которого составляет полевая выучка – тактическая и огневая подготовка, вождение боевых машин.

Боевая подготовка подразделений частей полного и сокращенного состава организуется и проводится в форме выхода батальона на полигоны (занятия на полевой учебной базе) для отработки вопросов полевой выучки, действий при вооружении и на технике с обязательной отработкой положенных нормативов и занятий на базе в составе рот.

Выходы на полигон планируются ежемесячно, последовательно для каждого батальона. Танковый батальон мотострелкового полка (мотострелковый батальон танкового полка) выходит одновременно с одним из мотострелковых (танковых) батальонов. Если часть дислоцируется рядом с полигоном, то батальон занимается на полевой учебной базе по плану выхода на полигон, располагаясь в пункте постоянной дислокации. При выходе на полигон личный состав батальона освобождается от несения караульной, внутренней служб и выполнения хозяйственных работ в части.

Возможны варианты выхода на полигон продолжительностью 3–4 суток. Во всех случаях количество выходов для подразделений, их продолжительность определяет командир части, исходя из условий и возможностей полигона для организации боевой подготовки.

Все занятия организуются в масштабе роты (батальона), к проведению их привлекаются офицеры управления батальона, штаба полка, начальники родов войск и служб.

При обучении личного состава обязательно отрабатываются положенные нормативы, качество выполнения которых определяет уровень подготовки личного состава и подразделения. Количество и номера отрабатываемых нормативов определяет командир роты при составлении расписания занятий на неделю. В течение учебного года должны быть отработаны все нормативы, установленные программой обучения.

В целях обучения личного состава действиям в ночных условиях не менее 30 % всех полевых занятий должны проводиться ночью.

Кроме того, в частях полного состава для слаживания подразделений перед первыми батальонными или полковыми (бригадными) тактическими учениями, планируется батальонный полевой выход продолжительностью 5–6 суток, в ходе которого проводятся тактико-строевые (тактические) занятия, стрельбы, вождение и осуществляется целенаправленная подготовка подразделений с учетом содержания темы предстоящего тактического учения. На полевой выход подразделения батальона выходят в полном составе на штатной боевой технике с привлечением приданных и поддерживающих подразделений.

Подготовка и слаживание подразделений проводятся, исходя из конечной цели выполнения боевой задачи в составе подразделения. Для качественного обучения военнослужащих действиям в современном бою занятия и учения должны проводиться без послабления и упрощений.

На учебных занятиях и учениях обязан присутствовать весь личный состав подразделения. С солдатами и сержантами, освобожденными по болезни от полевых занятий, решением командира роты организуются занятия в классе.

Для закрепления и поддержания на должном уровне, а также восстановления утраченных и совершенствования накопленных знаний, умений и навыков по специальности, доведения их до автоматизма с военнослужащими по контракту проводятся занятия по индивидуальной подготовке.

Индивидуальная подготовка осуществляется путем целенаправленных занятий и тренировок. На нее отводится 1–2 учебных дня в месяц, которые не связаны с занятиями, требующими действий в составе подразделения, батальонными полевыми выходами, постановкой техники на хранение и другим мероприятиям. При необходимости решением командира полка индивидуальная подготовка может проводиться во внеучебное время.

Всего на индивидуальную подготовку отводится 120 часов, из них по программе – 84 часа и по плану командира подразделения (части) – 36 часов.

Для занятий по индивидуальной подготовке создаются учебные группы по специальности (предметам обучения) и назначаются руководители занятий, выделяется учебно-материальная база (в том числе учебно-тренировочные средства), военная техника и боеприпасы в пределах отпущенных норм. Занятия должны носить практический характер и проводиться в основном методом тренировок, групповых упражнений и выполнения практических работ.

Контроль за ходом боевой подготовки включает проверку выполнения плана и программы, охвата личного состава учебой, проверку организации и методики проведения занятий и учений, уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений, а также подготовку руководителей занятий.

В целях повышения ответственности офицеров за качество подготовки обучаемых, а также для проверки степени выполнения задач боевой подготовки периодически проводятся контрольные занятия. Они могут проводиться как по всему содержанию отработанной темы или занятия, так и по отдельным вопросам. Контрольные занятия, как правило, совмещаются с плановыми занятиями подразделений. Кроме того, они проводятся в конце периодов слаживания. Контрольные занятия проводят: со взводом – командир роты, с ротой – командир батальона. Выявленные в ходе контроля недостатки у отдельных военнослужащих должны устраняться в ходе самостоятельной подготовки.

Перевод техники и вооружения в войсках на режим сезонной эксплуатации проводится в мае-июне и октябре, для чего выделяется до 10 рабочих (учебных) дней в период обучения. В зависимости от климатических условий и выполняемых задач первоочередные работы по переводу на летний режим эксплуатации могут проводиться и в апреле во время парковых и парково-хозяйственных дней.

Планирование боевой подготовки заключается в коллективной работе командиров (начальников) и штабов по определению и согласованию по месту и времени мероприятий боевой подготовки и ее всестороннему обеспечению, с графическим отображением наиболее оптимальной системы последовательного обучения личного состава, слаживания войск, органов управления, к ведению боевых действий в различных условиях обстановки, изучению штатного вооружения, военной и специальной техники, способов применения их в бою.

Основой планирования боевой подготовки является решение на организацию боевой подготовки. Планирование должно быть реальным, простым, наглядным и обеспечивать: комплексный подход к решению учебно-боевых задач; максимальное использование учебно-тренировочных средств и высокую интенсификацию занятий; использование опыта войн и вооруженных конфликтов, достижений отечественной науки и техники, передового опыта в методике организации и проведении занятий и учений.

Планирующие документы должны быть удобными для повседневного использования в качестве рабочего документа. При разработке планов все мероприятия взаимно увязываются и согласовываются между собой, предусматривается их равномерное проведение в течение всего учебного года. Количество планируемых мероприятий и занятий, а также их последовательность, должны исходить из уровня обученности войск и реального наличия времени.

В соединении (воинской части) планирование начинается при получении руководящих документов боевой подготовки в сроки, установленные командующим (командиром, начальником), и должно быть завершено не позднее 10 (15) ноября соответственно.

Планы подготовки соединений, воинских частей, подразделений и военных комиссариатов утверждаются:

? соединений – до 10 ноября;

? воинских частей, военных комиссариатов районов (городов без районного деления) и им равных – до 15 ноября;

? батальонов и им равных – до 20 ноября;

? расписания занятий в ротах (батареях) утверждаются и доводятся до личного состава до 25 ноября.

В дивизии (бригаде, полку) и им равных на основе приказа командующего (командира) «Об итогах подготовки войск (сил) в 0000 году и задачах на 0000 год» и плана подготовки органов военного управления и войск (сил) объединения на учебный год (плана подготовки дивизии) разрабатываются:

? план подготовки;

? приказ «Об организации боевой подготовки, внутренней и караульной служб на 0000 год (период обучения)»;

? план-календарь основных мероприятий на месяц;

? сводное расписание занятий на месяц (на неделю);

? расписание занятий по командирской подготовке с учебными группами офицеров, прапорщиков (мичманов).

В плане подготовки соединения (воинской части) должны быть предусмотрены следующие разделы:

I. Боевая и мобилизационная готовность:

? по плану старшего начальника;

? по плану командира соединения (воинской части).

II. Мобилизационная и боевая подготовка

1. Мобилизационная подготовка:

? по плану старшего начальника;

? по плану командира соединения (воинской части).

2. Боевая подготовка:

? по плану старшего начальника;

? по плану командира соединения (воинской части):

? подготовка личного состава;

? подготовка органов управления;

? подготовка частей (подразделений).

III. Мероприятия повседневной жизни и деятельности.

1. Обеспечение боевого дежурства.

2. Мероприятия руководства подготовкой.

3. Мероприятия обеспечения подготовки.

4. Работа в воинских частях и подразделениях.

5. Работа с кадрами.

6. Восстановление и ремонт ВВТ.

7. Капитальное строительство, ремонт и передислокация воинских частей и подразделений.

8. Другие мероприятия.

IV. Порядок и сроки отчетности.

К плану разрабатываются приложения:

? состав учебных групп и расчет часов на командирскую подготовку офицеров и прапорщиков;

? расчет часов на самостоятельную подготовку офицеров и прапорщиков;

? перечень тем, их содержание, распределение средств усиления и расход моторесурсов на тактические (тактико-специальные), командно-штабные учения и тренировки;

? перечень сборов специалистов и сроки их проведения;

? график выделения учебных объектов для проведения мероприятий подготовки;

? перечень и сроки проведения соревнований, состязаний, смотров-конкурсов;

? перечень и сроки проведения спортивных мероприятий;

? расчет выделения моторесурсов и боеприпасов на подготовку;

? план проверок воинских частей, отделений и служб соединения.

К плану подготовки полка (отдельной части) разрабатываются приложения:

? состав учебных групп и расчет часов на командирскую подготовку офицеров и прапорщиков;

? расчет часов на самостоятельную подготовку офицеров и прапорщиков;

? перечень тем, их содержание, распределение средств усиления и расход моторесурсов на тактические (тактико-специальные) учения и тренировки;

? перечень сборов специалистов и сроки их проведения;

? перечень и сроки проведения соревнований, смотров-конкурсов;

? перечень и сроки проведения спортивных мероприятий;

? расчет выделения моторесурсов на подготовку;

? расчет выделения боеприпасов на подготовку;

? расчет обеспечения мероприятий подготовки ГСМ.

Непосредственным организатором боевой подготовки в роте является командир роты, который согласно уставу внутренней службы обязан:

? организовывать в роте боевую подготовку, составлять расписание занятий на неделю, проводить занятия с офицерами, прапорщиками и сержантами, а также с личным составом роты;

? проверять знания и практические навыки солдат, сержантов и офицеров;

? еженедельно подводить итоги состояния боевой подготовки;

? проверять подготовку вооружения и военной техники роты перед каждым выходом на учения или занятия, а также их наличие по возвращении с учений или занятий;

? принимать меры по предупреждению катастроф, аварий и поломок вооружения и военной техники, обеспечивать выполнение личным составом требований безопасности при проведении занятий, стрельб, учений и работ.

В каждой части устанавливается время, в которое команды взводов и рот проверяют готовность подчиненных им командиров к занятиям, проводят инструктажи с сержантами, дают указания по методике и порядку проведения предстоящих занятий, использованию тренировочных средств и учебных пособий, рекомендации по организации состязания, устанавливают требования безопасности и утверждают планы проведения занятий.

Затем указанные командиры докладывают старшим начальникам о готовности руководителей и подразделений к занятиям на очередной день.

Командир взвода лично обучает и воспитывает подчиненных. Он обязан:

? проводить занятия с личным составом взвода по боевой подготовке и следить за правильным обучением солдат командирами отделений;

? проверять подготовку вооружения и военной техники к выходу на каждое учение или занятие, а также их наличие и состояние по возвращении с учения или занятия;

? обеспечивать выполнение требований безопасности на занятиях, стрельбах, учениях и при работе с вооружением и военной техникой;

? вести учет боевой подготовки взвода.

Ему предоставляется право устанавливать продолжительность отработки учебных вопросов при проведении занятий.

Основой для планирования в батальоне и роте является решение командира части на организацию боевой подготовки. Для выполнения этого должны выполняться следующие принципы: органическое единство обучения и воспитания личного состава, методическая последовательность в обучении; обеспечение постоянной боевой и мобилизационной готовности, полевой выучки и подчиненности всех предметов обучения тактической (тактико-специальной) подготовке; максимальное приближение боевой подготовки к реальной обстановке; согласованность подготовки личного состава по задачам, предметам, срокам обучения с мероприятиями, определяющими повседневную деятельность подразделений; реальность и оперативность планирования; умелое и эффективное использование учебного времени и учебной материально-технической базы. Соблюдение этих принципов позволяет разработать продуманные планы, которые способствуют качественному решению вопросов боевой учебы.

При планировании боевой подготовки разрабатываются:

? в батальоне – план боевой подготовки на период обучения с тематическим расчетом часов;

? в роте – расписание занятий на неделю.

План боевой подготовки батальона на период обучения состоит, как правило, из разделов: подготовка офицеров, прапорщиков и сержантов; подготовка подразделений; мероприятия по руководству обучением, воспитанием и укреплением воинской дисциплины. Кроме того, в батальонах разрабатывается общий расчет часов учебного времени на месяц и понедельный расчет часов по предметам обучения, определяются темы занятий, количество часов на каждое из них, отрабатываемые упражнения стрельб, вождения и нормативы по боевой подготовке для всех специальностей. Конкретное содержание каждого раздела плана боевой подготовки зависит от условий, в которых будет организовываться и проводиться боевая подготовка.

Кроме плана на период обучения в батальоне разрабатывается план-календарь основных мероприятий на месяц, в котором определяются дополнительные мероприятия. Содержание планов и приложений к ним изложено в Информационном бюллетене по обмену опытом боевой подготовки Сухопутных войск № 1 за 1989 год, и представлены варианты этих документов.

Основным планирующим документом в роте является расписание занятий на неделю. Как правило, в четверг текущей недели под руководством командира батальона командиры рот лично составляют это расписание.

Командир батальона в установленное время дает указания по планированию боевой подготовки на очередную неделю. Для получения задачи командиры рот и отдельных взводов прибывают с программами боевой подготовки, рабочими тетрадями и чистыми бланками расписаний занятий. Командир батальона подводит итоги боевой подготовки, указывает положительные стороны и недостатки, отмечает отличившихся и отстающих за прошедшую неделю. Затем он ставит задачи по основным предметам обучения на очередную неделю, указывая с какими категориями офицеров, прапорщиков и сержантов и в какие дни и часы будут проводиться командирские занятия и прием зачетных стрельб.

Командиры подразделений на основе указаний командира батальона и расчета часов по предметам обучения на неделю составляют расписание занятий.

Кроме того, исходными данными для составления расписания занятий являются:

? выписка из плана боевой подготовки батальона на предстоящую неделю (темы занятий, сроки их отработки и время);

? выписка из графика выделения подразделениям объектов учебно-материальной базы;

? график несения службы в гарнизонном и внутреннем наряде;

? график вариантов проведения физической зарядки.

Дополнительно командир роты учитывает тематику, сроки и порядок проведения занятий старшими начальниками с личным составом.

При подготовке к составлению расписания занятий командир роты обязан:

? изучить выписку из плана боевой подготовки батальона на данную неделю;

? изучить содержание отрабатываемых тем по программе боевой подготовки подразделений;

? проанализировать степень усвоения личным составом пройденного материала по каждому предмету обучения, а также качество отработки нормативов по боевой подготовке;

? предусмотреть комплексирование предметов обучения, особенно тактической и огневой подготовки, вождения, а также попутное использование учебных объектов.

Выписать тематику командирских занятий и определить содержание инструкторско-методических занятий с сержантами роты. Совместно с заместителем командира роты по воспитательной работе (если он имеется по штату) определить мероприятия по воспитательной и спортивно-массовой работе с учетом задач, проводимых старшими командирами.

В последующем командир роты заполняет в бланке графы ротного расписания.

В графах указываются:

? конкретное время проведения занятий;

? должность руководителя;

? средства материального обеспечения, выделяемые на занятия;

? руководства и пособия с указанием статей или страниц.

В соответствии с распорядком дня планируется уход за военной техникой и вооружением, где указываются конкретные мероприятия.

Самостоятельная подготовка в расписании определяется только по времени, так как содержание ее определяют командиры взводов.

Содержание работ (занятий) в парково-хозяйственные дни также должно найти отражение в расписании с обязательным указанием руководителя или ответственного лица за их организацию и проведение.

Занятия раздела «Командирские, инструкторско-методические занятия с сержантами» должны предшествовать соответствующим занятиям с подразделениями. Важно учитывать, чтобы подготовка сержантов планировалась в то время, когда они свободны от занятий в составе отделений или не выступают в роли руководителей занятий, т.е. тогда, когда с личным составом занятия могут проводить другие должностные лица.

При планировании командир роты должен проявлять творчество с учетом требований предъявляемых полевой выучке, уровня подготовки личного состава и местных условий, в которых проводится обучение. Шаблона в деятельности командира роты при составлении расписания быть не может. Последовательность его работы в этом вопросе может быть различной. Это зависит от его опыта работы, знания им подчиненных и других факторов.

Расписание занятий утверждается командиром батальона не позднее пятницы каждой недели. Перед его утверждением командир роты представляет его начальнику штаба, который проверяет правильность планирования всех занятий и других мероприятий. Он определяет полноту включения в расписание всех тем, количество часов на их отработку с указанием руководителей и учебных мест. В пятницу ротные расписания вывешиваются на видном месте с тем, чтобы с ними ознакомился весь личный состав. Отработанные расписания хранятся в течение всего учебного года, как отчетный документ выполнения программы боевой подготовки.

Каждый командир подразделения ведет учет результатов боевой подготовки, во взводе – индивидуальный и за отделения; в роте – за отделения (экипажи), взводы и сержантов роты; в штабе батальона – за роты, отдельные подразделения и офицеров батальона. Учет должен быть объективным, качественным, своевременным и регулярным.

Основным документом по учету боевой подготовки в роте является журнал учета боевой подготовки роты на учебный год. Он ведется лично командиром роты и хранится в канцелярии роты в течение года.

Журнал учета боевой подготовки роты состоит из десяти разделов:

1. Правила ведения журнала.

2. Учет отработанных тем по предметам обучения. На каждый предмет выделяется определенное количество страниц, учет ведется понедельно по каждому взводу и по роте в целом.

3. Учет результатов учебных стрельб. Учет ведется по каждому взводу, в зависимости от категории, от вида оружия, номера выполняемого упражнения, и по роте в целом.

4. Учет результатов вождения боевых машин. Учет аналогичный.

5. Учет стажа практического вождения машин (танков). Учет ведется в индивидуальном порядке по каждому военнослужащему и по всем занятиям по вождению нарастающим итогом. В этом разделе также учитываются различные перегоны техники, а также вождение во время учений и на других занятиях.

6. Учет отличников боевой подготовки. В этом разделе записываются фамилии военнослужащих – отличников боевой подготовки, отмеченные в приказе по части.

7. Учет классных специалистов и перспектива их подготовки за период обучения. Учет ведется по каждому военнослужащему, имеющему классность или планирующему ее иметь к концу учебного года.

8. Учет сдачи нормативов военно-спортивного комплекса. Учет ведется по каждому военнослужащему, в числителе – показанный результат, в знаменателе – дата сдачи, а перед дробью – форма одежды: «С» – спортивная, «В» – военная.

9. Учет командирских и инструкторско-методических занятий с сержантами. На каждый предмет выделяется определенное количество страниц, учет ведется в индивидуальном порядке по каждому сержанту.

10. Замечания и указания старших начальников. После проверки занятий в роте проверяющий в этом разделе записывает замечания и рекомендации по проверенным занятиям.

Основным учетным документом, отражающим ход боевой подготовки во взводе также является журнал учета боевой подготовки взвода за период обучения. Он ведется на всех занятиях лично командиром взвода (а в его отсутствие – заместителем командира взвода) и хранится в канцелярии роты.

Журнал учета боевой подготовки взвода состоит из шести разделов:

1. Правила ведения журнала.

2. Именной список личного состава. Он составляется согласно штатно-должностному расчету взвода и включает анкетные данные на каждого военнослужащего, необходимые командиру для проведения индивидуальной воспитательной работы.

3. Учет посещаемости занятий, успеваемости и отработанных тем (нормативов) по предметам обучения. На каждый предмет обучения отводится количество листов, необходимое для занесения в него всех занятий (учений, стрельб, тренировок) по данному предмету. В этом же разделе учитываются выполнение нормативов и время работы каждого военнослужащего на технике. Слева подклеивается список взвода, где указывается должность, воинское звание, фамилия и инициалы. По каждому занятию руководитель выставляет индивидуальные оценки всем опрошенным (проверенным) военнослужащим, а по окончании отработки темы каждому солдату (сержанту) выводит итоговую оценку по пройденной теме. Итоговые оценки заносятся в очередную свободную графу, и по ним определяется оценка каждого отделения (экипажа) и за весь взвод.

4. Учет результатов выполнения упражнений стрельб. В этом разделе учитываются оценки как за все стрельбы, так и за работу на учебных местах при выполнении упражнений и на огневых тренировках.

5. Учет результатов выполнения упражнений по вождению машин. В этом разделе учитываются оценки за все выполняемые упражнения в целом и отдельно по скорости и за технику вождения и другие данные, необходимые для анализа качества подготовки обучаемого по данному упражнению.

6. Замечания старших начальников. После проверки занятий во взводе проверяющий в этом разделе записывает замечания и рекомендации по проверенным занятиям.

Журналы учета боевой подготовки систематически проверяются старшими начальниками и обязательно при проверке (инспектировании) подразделения (части).
<< Előző Következő >>
= Ugrás a tankönyv tartalmához =

Организация и порядок планирования боевой подготовки подразделений (части)

 1. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
  ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
 2. Организация и проведение занятия по боевой подготовке
  Практика боевой подготовки показывает, что качество и методический уровень проведения занятий, эффективность обучения личного состава зависят от умения руководителя правильно подготовиться к его проведению. Подготовка занятия включает: ? личную подготовку руководителя; ? подготовку материального обеспечения и места проведения занятия; ? подготовку к занятию сержантов как помощников
 3. Формы и методы организации и проведения занятий по боевой подготовке
  Форма обучения – организационная сторона учебно-воспитательного процесса. Она зависит от цели, состава обучаемых и определяет структуру занятия, место и продолжительность отработки учебных вопросов, роль и специфику деятельности руководителя, его помощника и обучаемых, использование элементов учебной материально-технической базы, учебной и боевой техники. Формы обучения подразделяются на общие
 4. Сляднева О.В.. Особенности организации психологической подготовки подразделений специального назначения, 2005
  Настоящая работа посвящена проблеме психологической подготовки сотрудников специальных подразделений. Она имеет целью дать преподавателям образовательных учебных заведений МВД России, практическим психологам, командирам подразделений не только общее представление о том, что такое психологическая подготовка, но и послужить практическим пособиям позволяющим организовать этот процесс. a
 5. Практические аспекты организации психологической подготовки сотрудников специальных подразделений МВД России
  Практические аспекты организации психологической подготовки сотрудников специальных подразделений МВД
 6. Планирование психологической работы в воинской части
  Исходным, направляющим элементом технологического цикла психологической работы в воинской части является определение ее целей и задач, т. е. формулирование конечного итога, результата, к достижению которого стремятся субъекты психологической работы. Цель направляет деятельность, заставляет в процессе работы соизмерять полученные результаты с поставленными задачами и вносить необходимые
 7. Командир корабельного подразделения в боевой обстановке
  Основной формой проявления личности является ее деятельность, результативность которой зависит от состояния психики человека. А на него оказывает существенное влияние окружающая обстановка. Особое значение это имеет для военного человека, особенно моряка. Ведь его профессиональная деятельность в течение длительного времени протекает в сложной, экстремальной обстановке. Даже обычная повседневная
 8. Психология боевой подготовки военнослужащих
  Боевой подготовкой в части занимаются командиры, их заместители, штаб, начальники родов войск и служб, а также офицеры структур по воспитательной работе. Не случайно статья 98 Устава внутренней службы ВС РФ гласит: «Заместитель командира полка (корабля) по воспитательной работе обязан ... участвовать в разработке и обеспечении выполнения планов боевой и мобилизационной готовности,
 9. Система работы по формированию уставных взаимоотношений в части (подразделении)
  В частях (подразделениях) формированием уставных взаимоотношений должны заниматься все должностные лица. У каждого из них имеется четкий круг обязанностей, позволяющий повседневно держать в поле зрения данную проблему и активно влиять на поддержание дисциплины и организованности в несении боевой службы и боевого дежурства, в боевой подготовке, выполнении планов и расписаний занятий; в
 10. Цель, задачи и направления работы по формированию уставных взаимоотношений в части (подразделении)
  Сущность уставных взаимоотношений состоит в знании правил поведения и установленного порядка, понимании их необходимости и закрепившейся, устойчивой привычке их соблюдения. По мере того, как правила поведения закрепляются, становятся привычными и определяют действия и поступки военнослужащего, а также воинского коллектива, можно говорить о формировании и развитии уставных взаимоотношений в части
 11. Понятие о морально-психологическом состоянии личного состава подразделения, части
  Не вызывает сомнения тот факт, что решающую роль в обеспечении необходимой боевой готовности, боевой мощи и боеспособности войск (сил флота), в решении боевых и других военно-служебных задач играют люди. Ведь именно они обеспечивают боевую готовность и боеспособность оружия и военной техники, материально-технических средств и их практическое использование, а с другой стороны, боевая
 12. Морально-психологическое состояние личного состава подразделения (части)
  Одной из основ боевой готовности и боеспособности подразделения, части (корабля) является высокий моральный дух личного состава. Это стало общепризнанным фактом современной деятельности вооруженных сил, подготовки войск и сил всех цивилизованных государств. Например, в Наставлении объединенных сил НАТО АТР- 35/А/ "Основы боевого применения соединений и частей сухопутных войск стран
Orvosi portál "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com