legfontosabb
A projektről
Orvosi hírek
A szerzők számára
Engedélyezett könyvek a gyógyszerről
<< Előző Következő >>

A rend és a katonai fegyelem megerősítésére irányuló munka szervezése

Az egységben a rend és a rend fenntartásában, valamint a katonai fegyelemben a döntõ szerepe a parancsnoké. Vele, az egység többi tisztjével együtt a rend és a rend fenntartásának, valamint a katonai fegyelem megerösítésének feladatait az oktatási munkára szolgáló parancsnok helyettes határozza meg.

A katonai fegyelem megerősítésére irányuló oktatási munka fő irányait az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériuma 1993. évi 0100. számú, "A közrend és a katonai fegyelem fenntartásának az Orosz Föderáció fegyveres erőiben történő fenntartására irányuló intézkedésekről szóló" határozata határozza meg.

Az Orosz Föderáció védelmi miniszterének a rendészeti tisztviselőkre és a katonai fegyelemre vonatkozó követelményei

Az Orosz Föderáció védelmi minisztere megköveteli, hogy az irányító testületek és tisztviselők fő erőfeszítései koncentrálódjanak:

? az Orosz Föderáció fegyveres erőinek tevékenységét szabályozó, az Orosz Föderáció jogszabályainak minden katonai személyzet általi alapos ismeretéről, szigorú és pontos végrehajtásáról

? a katonai kézikönyvek csapatainak (haderőinek) életében és munkájában történő kiváló minőségű tanulmányozása és végrehajtása, valamint a törvényben előírt szigorú eljárások karbantartása az egységekben;

? az Orosz Föderáció jogszabályaiban előírt jogok és szociális garanciák tiszteletben tartása, a társadalmi igazságosság elvei a katonai szolgálatban fennálló kapcsolatokban;

? az események és bűncselekmények előfordulásának előfeltételeinek azonosítása és megszüntetése;

? katonai együttesek összegyűjtése, egészséges erkölcsi légkör megteremtése bennük;

? a katonaság magas erkölcsi és pszichológiai állapotának fenntartása;

? célzott oktatási munka megszervezése a katonai személyzet katonai eskü megfogalmazása, a magas erkölcsi, harci és pszichológiai tulajdonságok kialakítása, az RF fegyveres erőkhöz való büszkeség és az egység és a katonai egység katonai munkájának eredményeiért való felelősségvállalás érdekében.

Ebben az esetben:

a) parancsnokok:

? folyamatosan tanulmányozza és ismeri az alárendelt csapatokban (erőkben) a rend és a rend rendjét és a katonai fegyelem alkalmazását, és megteszi a szükséges intézkedéseket a beosztottak bűncselekményeinek, eseményeinek és fegyelmi kötelességszegésének megakadályozására, a beosztottak és tisztviselők tevékenységeinek konkrétságának és hatékonyságának elérése érdekében;

? olyan intézkedések kidolgozása és végrehajtása, amelyek megakadályozzák a fegyverekkel, katonai felszerelésekkel való eseményeket, a biztonsági követelmények betartását működésük során, valamint az anyagi javak biztonságát; folyamatosan végezzen egyéni nevelési munkát a katonai személyzettel és családtagjaival, operatív intézkedéseket hozzon panaszaik és nyilatkozataik megoldására;

? tanítani az alárendelt parancsnokparancsnokokat a személyzet kiképzésének és képzésének gyakorlatáról, összefoglalni és személyesen értékelni az egységekben a közrend és a katonai fegyelem fenntartásával kapcsolatos tevékenységeiket;

b) parancsnok-helyettes oktatási munkára:

? a személyzet stabil erkölcsi és pszichológiai állapotának biztosítására, a katonai fegyelem és a jogállamiság megerősítésére irányuló munka szervezése és végrehajtása;

? tanulmányozni az egyéni és csoportos hangulatokat, kialakítani a közvéleményt egy katonai csoportban a parancsnok igényes és határozott fellépéseinek támogatása érdekében, a közrend és a katonai fegyelem megerősítése érdekében;

? információs-oktatási, katonai-társadalmi, pszichológiai és kulturális-szabadidős munka elvégzése;

? elemezni a katonai fegyelem állapotát, a bűncselekmények okait és körülményeit, kidolgozni és végrehajtani azokat megelőző intézkedéseket.
<< Előző Következő >>
= Ugrás a tankönyv tartalmához =

A rend és a katonai fegyelem megerősítésére irányuló munka szervezése

 1. Az oktatás fő formái a közrend és a katonai fegyelem megerősítése érdekében
  A közrend és a katonai fegyelem megerősítésére szolgáló oktatási munka fő formái a következők:? osztályok az állami állami képzés rendszerében, a személyzet tájékoztatása, az esti oktatási munka; ? egyéni oktatási munka; ? az egység személyzetének általános ülései; ? tisztviselők, rendőrök (rendőrök), őrök (törzsek) ülései a
 2. Az egység lényege, fő feladatai és irányai a jogállamiság és a katonai fegyelem megerősítése érdekében
  A jogállamiság és a katonai fegyelem megerősítésének alapvető elemei, fő feladatai és irányai Magyarországon
 3. A kurzusvezető funkcionális kötelességei (munkarendje) a személyi oktatás megszervezésével, a közrend és a katonai fegyelem fenntartásával kapcsolatban
  Naponta: - egyéni oktatási beszélgetéseket folytat a kurzus 2-3 katonai személyzetével a szolgálat és a fegyelem kérdéseiről; - személyesen tanulmányozza a személyzetet, barátságának, társainak szellemében nevelkedik; - személyesen ellenőrzi a belső rend kialakítását a pályán és a napi rutin betartását; - tájékoztatást nyújt a biztonsági intézkedésekről, amikor a felszereléseket és a házimunkákat dolgozzák fel,
 4. A tanfolyam tisztének funkcionális feladatai (munkarendje) a személyzet képzésének megszervezésében, a közrend és a katonai fegyelem fenntartásában
  Naponta: - egyéni oktatási beszélgetéseket folytat a katonai szolgálat és fegyelmi csoport 2-3 tagjával; - ellenőrzi a megállapított juttatási normák időben történő bevezetését a személyzetbe, figyelembe veszi igényeit; - ellenőrzi a vakációkból, üzleti utakból, egészségügyi intézményekből történő időben történő visszatérést az áthelyezés során; - magyarázza a személyzet
 5. A csoportparancsnok funkcionális feladatai (munkarendje) a személyi oktatás megszervezése, a közrend és a katonai fegyelem fenntartása érdekében
  Naponta: - végezzen munkát a vezetéknév, keresztnév, középső név, születési év, állampolgárság, személyes tulajdonságok, katonai szolgálat előtti foglalkozás, családi állapot, sikerek és hiányosságok tanulmányozásakor az egyes beosztottak harcában; - elemezze a katonai fegyelem állapotát, vegyen részt a megerősítésére irányuló munka összefoglalásában; - egyéni oktatási beszélgetéseket folytatni
 6. A tantárgyak oktatóinak funkcionális kötelességei (munkarendje) a személyzet oktatásának megszervezésével, a közrend és a katonai fegyelem fenntartásával kapcsolatban
  Naponta: - figyelemmel kíséri az ügyeleti feladatok pontos elvégzését és a napi tanfolyamon, valamint a kadetok és az őrök megjelenését; - a kadettek és az őrök kérése a katonai fegyelem betartásának és a napi rutin elvégzésére; haladéktalanul jelentést tesz a kurzus vezetőjére a katonai fegyelem megsértéséről, valamint az alkalmazott jutalmakról és szankciókról; - vezesse a reggelt
 7. Az osztályparancsnok funkcionális feladatai (munkarendje) a személyi oktatás megszervezése, a közrend és a katonai fegyelem fenntartása érdekében
  Naponta: - tudja, hol vannak a beosztottak, ellenőrizze őket minden egyes építkezésnél, jelentést készítsen a távollévőkről; - figyelemmel kíséri a napi rutin végrehajtását, a tisztaságot és a belső rendet az osztályon, megköveteli a beosztottaktól a katonai fegyelem betartását; - egyéni oktatási beszélgetéseket folytat a tanszék 1-2 katonai személyzetével; - biztosítsa a katonai viselés szabályainak betartását
 8. Az oktatási munka fő irányai, formái és módszerei a katonai fegyelem megerősítése érdekében
  A rendészeti tisztviselők munkarendjének és a katonai fegyelem rendszerének végrehajtását tanácsos kezdeni úgy, hogy a végzést és annak mellékletét megvizsgálják a tisztviselők minden kategóriájával. Ennek a leckének a mindegyik parancsnoknak hivatalos kötelességekkel és a terv kivonataival kell rendelkeznie a munkafüzetekben annak érdekében, hogy a napi munka elosztásakor figyelembe vegyék a tevékenységek végrehajtását,
 9. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE A HATÁSKERÜLÉS MEGERŐSÍTÉSÉNEK
  A KOMMUNIKÁTOR MŰKÖDÉSE A KATONAI MEGERŐSÍTÉSÉRŐL
 10. A parancsnok szerepe a katonai fegyelem megerősítésében az egységben: elemzési technika, tartalma és az oktatási munka alapvető formái
  Modern körülmények között, különös erővel, olyan szavak hallanak, hogy mindenütt szükség van a magas szintű szervezésre és az erős fegyelemre, és ez biztosítja az emberi tevékenység bármely területén történő sikert. A felelősség növelése, a kezdeményezések fejlesztése, a hatékonyság, a vállalkozás, a tudatos fegyelem előmozdítása és a hiányosságok iránti intolerancia döntő jelentőségű. Tudatos fegyelem
Orvosi portál "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com