legfontosabb
A projektről
Orvosi hírek
A szerzők számára
Engedélyezett könyvek a gyógyszerről
<< Előző Következő >>

A katonai személyzet katonai kiképzésének pszichológiája

Az egység harci kiképzését a parancsnokok, helyetteseik, parancsnokság, a katonai ágak és szolgálatok vezetői, valamint az oktatási intézmények tisztjei végzik. Nem véletlen, hogy az Orosz Föderáció fegyveres erőinek belső szolgálatának chartája a következőket mondja: "Egy ezred (hajó) parancsnokhelyettese oktatási munkára kötelezve ... részt venni a harci és mobilizációs készségek, valamint az ezred harci képzésének kidolgozásában és végrehajtásában ....". Ugyanazok a feladatok vannak az ezred készülékének és az alárendelt egységeknek a tisztére. Tehát például az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériuma 1995. július N 226. számú végzésében a következőket írják: „Az ezred pszichológusa ... felelős a pszichológiai munka megszervezéséért és elvégzéséért ... harci kiképzési tervek teljesítésén ...”

1. Az ezred harci kiképzésének pszichológiai jellemzői.

A harci kiképzés hatékonyságának elérésének legfontosabb feltételei: a katonák kiképzésének pszichológiai törvényeinek figyelembevétele, amelyek feltételezik az oktatók és a hallgatók pszichológiailag helyes kölcsönhatását, a professzionális tevékenység ismereteinek és készségeinek asszimilációjában felmerülő objektív nehézségek leküzdését, valamint a valós harci pszichológiai tényezők modellezését az egyes órákban harci kiképzésben. A harci képzés magában foglalja az elméleti és gyakorlati gyakorlatok, a kiképzés, a harci lövöldözés, a gyakorlatok rendszerét, amelynek során a katonai személyzet ismereteket halmoz fel, készségeket fejleszt és fegyverhasználatát fejleszti, fejleszti a modern harchoz szükséges fizikai tulajdonságokat és pszichológiai stabilitást. A harci edzést békés és háborús időben tervezik és szervezik. A békeidőben a harci kiképzés fő feladata az ellenséggel szembeni szakmai fölény elérése. Az osztályok során az alábbiakat oldják meg:- tűz;

- műszaki;

- taktikai;

- különleges;

- fizikai és egyéb típusú edzések.A háború idején a harci kiképzés célja annak biztosítása, hogy azok a katonák átképződjenek, akik az egységbe érkeztek, hogy különleges állományban vagy a harc során távozó szakemberekért cserébe jussanak, a katonai felszerelések és fegyverek modern modelljeinek elsajátítása. Ez a katonai személyzet pszichológiai rehabilitációjának alkotóeleme is lehet, amelyet ideiglenesen kivontak a harci övezetből a speciális pszicho-rehabilitációs központokba. A tanulási folyamat pszichológiai felépítését az 1. séma mutatja be. A pszichológiai oktatás minden, amit egy személy megszerez az oktatási tevékenység során. Ide tartoznak: tudás, készségek, viselkedési szokások, szakmailag fontos tulajdonságok.

1. programrendszer.

A tudás a megszerzett információk, fogalmak, objektumokkal kapcsolatos elképzelések és objektív valóság jelenségeinek kombinációja. Az elméleti ismeretek feltárják a vizsgált tárgyak és jelenségek lényegét. Gyakorlati ismeretek - információk bizonyos tárgyak meghatározott célokra történő felhasználásáról.

Mennyire van szükség egy harcosnak szakmai tevékenységéről? Legalább a szakember képesítési profiljában meghatározottaknál.

Mi jellemzi a tudás minőségét? A tudás mélysége - mennyire asszimilálja a katonai személyzet lényegét, belső kapcsolatait, a komplex jelenségek törvényeit, a jelenlegi eseményeket stb. A tudás rugalmassága - tükrözi a katonai személyzet azon képességét, hogy kreatív módon használja fel őket a szakmai tevékenység változó körülményei között. A tudás erőssége - a tudás megőrzése és stabilitása a katonai tevékenység nehéz körülményei között (a harcos modern harcának pszichogén tényezői hatására).

A tudás hatékonysága az a képesség, hogy a tudást konkrét szakmai tevékenységek során realizálják. Minden katona rendelkezik egy egyéni, egyedi vele szemben álló mentális formációkkal, amelyeknek megvan a saját kialakulási, kialakulási és fejlődési útja. A tudás tükrözi a harci kiképzés tapasztalatait, rendszerezi azokat a tulajdonságokat és tulajdonságokat, amelyek minden fajtája szempontjából nélkülözhetetlenek, asszimilálva vannak, rögzítve és átadva a koncepciókon keresztül. A katonákban a fogalmak kialakítását a harci képzési tevékenységek során végzik. Ebben döntő szerepet játszik minden egyes harcos tevékenysége.

A hallgatónak az ismeretek elsajátítása során tett előfeltételei. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a fellépés formái eltérőek lehetnek. A beszéd cselekvési formája létezik hangos és belső, szóbeli vagy írásbeli beszéd formájában. A beszéd kíséri a cselekvés mentális formáját - csak „szavakkal, fogalmakkal, kifejezésekkel, jelentésekkel, meghatározásokkal, megfogalmazásokkal” gondolkodunk, valamint az érzékszervek működésére jellemző érzékszervi működési formáról, amelyek az egyes katonai specialitások szempontjából fontosak. Például, az üzemeltető fogalmi szinten közvetlenül érzékeli az egyes konkrét légi célok azonosítási jellemzőit a minden irányban látható láthatóság képernyőjén. De a harcos ismerete önmagában nem elegendő a hatékony tevékenységhez. Képesnek kell lennie arra, hogy helyesen és teljes mértékben alkalmazza őket a gyakorlatban, azaz rendelkezzen bizonyos készségekkel. Készségek - ez a tudás magas szintű elsajátítása, amely lehetővé teszi a gyakorlatban történő felhasználást.

A készségek kialakulásának fő mutatói:

- stabilitás

- sebesség

- a műveletek hibamentes végrehajtása,

- az elvégzett tevékenységek minősége,

- teljesítmény.A tudás és készségek alkalmazásának szisztematikus gyakorlása bizonyos cselekvési módszerek automatizálásához vezet, azaz a készségek kialakulásához. A készség a műveletek végrehajtásának technikáira és módszereire vonatkozik. Lehetővé teszi a harcos számára a megszerzett ismeretek rendkívül hatékony és eredményes bemutatását, valamint a készségek gyakorlati megvalósítását. A készségek pszichológiai jelentősége B. Khoziev pszichológiai tudományok jelöltje szerint - a katonák szakmai tevékenységekhez való harci kiképzésének pszichológiai támogatása terén tapasztalt szakember abban rejlik, hogy felszabadítják a harcos tudatát a tevékenység technikai alkotóelemeinek irányításának szükségességétől, lehetővé téve, hogy a feladataira, céljaire és feltételeire összpontosítson. Kutatásában B.I.Khoziev bizonyította, hogy értelemszerűen a készség két összekapcsolt részből áll: előzetes és végrehajtó. A hozzávetőleges komponens egy személy ideális, összeomlott és csökkentett orientációja a végrehajtott művelet helyességének elvégzésére és ellenőrzésére, az eredmény összehasonlítására az ismert és adott eredményekkel. A végrehajtó komponens célja a cselekvés tárgyának valós és gyakorlati átalakítása. A következő specifikus tulajdonságok rejlenek a készségekben: magas szintű készség az egyszerűség és a sebesség szempontjából; magas szintű automatizálás a minőség és a teljesítmény szempontjából; a hatékonyság kellően nagy mértékben függ a személy pszichofizikai állapotától; meglehetősen alacsony mértékű tudatos ellenőrzés, azaz képesség szóbeli jelentés készítésére az eredmény elérésének okairól, módszereiről és eszközeiről; meglehetősen alacsony szintű átképzési lehetőség. Mivel a készségeket egy meglehetősen magas szintű automatizálás jellemzi, úgy tűnik, hogy „felszabadítja” a tudatot egy másik, kevésbé elsajátított művelethez, amelyhez új orientáció megteremtése szükséges az általánosítás, az asszimiláció, a telepítés és a kritika szempontjából. A tartály egy tapasztalt szerelő-sofőrje a "minden" csatában a torony látórészében. A terep által vezérelte, figyelembe veszi és kiszámítja a sebességet, a manővert, az ellenséges tüzet, és így „csekély” hányadot hagy azoknak a karoknak, pedáloknak és eszközöknek, amelyeket a készség „segítségével” manipulál. Így a készség elősegíti és lehetővé teszi a harcos számára, hogy egyidejűleg két különböző műveletet hajtson végre: az egyiket a végrehajtás automatizált szintjén, a másikat az elem-elemzés részletes szintjén.

Attól függően, hogy milyen típusú tevékenységet automatizálnak, a készségek különféle lehetnek. Tehát az érzékszervi készségek szükségesek a cserkészek, távolságmérők, pilóták számára (látás); hidroakusztika, rádiókezelők (hallás). A motoros készségek kialakulnak a járművezetők, távírók és rádióüzemeltetők körében. A fenti készségek kombinációja biztosítja az érzékelő-motor készségeket, amelyek rejlenek az olyan szakemberek számára, mint a sofőrök, a kormányjelzők és az operátorok. Minden embernek valamilyen mértékben vagy magasabb szintű mentális képességei vannak. De minden egyes szakmában megtalálhat speciális szellemi képességekkel rendelkező embereket. Nehéz elképzelni olyan parancsnokot, a vezérkari főnököt vagy bármely katonai szakma szakembert, aki nem rendelkezik olyan speciális szellemi képességekkel, amelyek nehéz körülmények között stabilizálják a cselekedeteiket, például a helyzet felmérése és a csata megoldásának kidolgozása során. A harci kiképzés sikerének fő feltételei a logisztika szempontjából; életkörülmények; szocio-pszichológiai feltételek: ezredben tartózkodva - kohézió, célok, értékek, iránymutatások és hozzáállás egysége; szervezeti és vezetői: a katonai személyzet képzési folyamatának és tevékenységeinek pszichológiai támogatása, kiválasztás, felkészülés, elosztás; ergonómiai feltételek; lényeges (alapvető): tudományos és elméleti alapok, programok, formák, módszerek, tervek.

Ezért a harci kiképzés pszichológiai elemzésének folyamatában a következő kérdésekre kell választ kapni:

1. Hogyan történik a tudás asszimilációja, és mit kell tenni a jobb asszimiláció érdekében a szakaszokban:

2. Hogyan formálódnak a készségek és hogyan csökkenthető a formálásuk ideje?

3. Hogyan biztosítják a készségekről a készségekre való áttérést a tevékenységek szervezésével és a szakképzés individualizálásával?

4. Mi történik a szakmailag fontos tulajdonságokkal (PVC): hogyan alakulnak ki, fejlõdnek, változatlanok maradnak-e, vagy valami kompenzálja őket?

A harci kiképzés fő teljesítménymutatói.

- a készségek és képességek kialakulásához szükséges idő csökkentése (azonos minőségű);

- az ismeretek, készségek és képességek szintjének növelése, miközben ugyanazt a képzési időt fenntartja;

- a tudás és készségek konszolidációjának erőssége;

- a szakemberek szakmai tevékenységének normáinak teljesítéséhez szükséges idő csökkentése;

- a tevékenységek (mozgások) célszerűsége;

- az erőfeszítés, pénz, energia, lőszer, anyagok optimális költsége, azaz a költségek és eredmények kedvező aránya;

- a harcos elégedettsége tevékenysége elért eredményeivel és a vele interakcióban részt vevő más személyek tetteivel.

I. A harci képzés hatékonyságának pszichológiai feltételei.

1. A harci kiképzés hatékonyságának egyik legfontosabb pszichológiai feltétele az aktív motívumrendszer kialakítása, aktiválása és fenntartása, amely biztosítja a katonák kiképzési tevékenységeinek hatékonyságát. személy

kommunikálva a külvilággal, olyan mértékben elsajátítja a valóságot, amennyire érdekli.

Az oktatási tevékenység motívumai a belső motivációs erők, amelyek lehetővé teszik a katonák számára az oktatási célok kitűzését. A motivációt formáló jelenségeket a pszichológiában nagyon sokat ismerték. Ezek a következőket foglalják magukban: a) a bemutatott tevékenységi szemantikai mechanizmus asszimilációja. Ezt megkönnyítik a hagyományos motivátorok, amelyeket az új témák feltárásának módszertana biztosít - azok jelentőségét, jelentőségét és relevanciáját. A szelektív frissítés mechanizmusára támaszkodnak, amely a tudás-megértés és a megértés-motívumok alapját képezi. A lelkesedés iránti felhívások azonban nem hatékonyak a fegyveres erőkben a pozitív ösztönző rendszer fokozott megsemmisülése esetén. Az oktatási tevékenységek igényei és céljaik objektíven szorosan összefüggenek. Ezért fontos figyelembe venni a tanulási tevékenységek más motívumait is; b) társadalmi motívumok ösztönzik Önt az ilyen típusú oktatási tevékenységekbe, ezen szakma társadalmi jelentőségén alapulva, azaz a társadalmi presztízsétől függően. Beépítheti-e ma a katonai szakmákat tanuló fiatalokba egy mechanizmust a szükségletállapot felmérésére, megfelelő feszültséggel? Nehéz ezt a kérdést egyértelműen megválaszolni;

c) olyan szakmai motívumok, amelyek arra ösztönzik a katonákat, hogy sajátítsák el számukra szakmai szempontból jelentős tudományos tudományágakat. Vagyis a tanárnak meg kell győznie a katonákat arról, hogy ezen ismeretek nélkül nem hivatásos szakember; d) kognitív - ez az érdeklődés iránti igény, amely a tudás ezen területét, a tárgy keresésének logikáját okozhatja a közönség számára. Itt sok múlik attól, hogy a tanár képes-e vonzani a hallgatókat erre a keresésre; e) a társadalmi azonosítás motívumai - meghatározzák a motivációnak az oktatási tevékenység csoporttényezőitől való függőségét: amikor egy hallgató megpróbálja összehasonlítani magát az oktatási csoport többi szereplőjével, összehasonlítja a tanulmányi mutatóit az oktatási tevékenységekkel szemben támasztott követelményekkel, összehasonlítja a tanulmányi feszültség szintjét és hatékonyságát azokkal, akik mielőtt ugyanazt az utat választotta volna, és máris sikerrel ért el ebben a szakmában. Ezeket a motívumokat csak akkor lehet megvalósítani, ha a hallgató a tanulmányozó csoporton keresztül képes elérni személyes szempontból jelentős céljait, és arra törekszik, hogy helyet foglaljon benne, tekintélyessé váljon mások számára történő tanulásban. Vagyis amikor a csoport referenciaként szolgál a tanuló számára; f) az utilitárius vagy pragmatikus motívumok attól függnek, hogy a tanulónak mit fog kapni ez az ismeret, mire lesz képes most (jelenlegi életében), a közeli és az azt követő perspektívákban. Hogyan fogják táplálni őt a katonai szolgálat során, és miután lehetővé teszik számára, hogy túlélje a csatában? További előnyöket fognak nyújtani számára az életben, lehetőséget a sikerre? A tanulási tevékenységekben nem lehet sem jó, sem rossz motiváció. Csak az a képessége, hogy vezessen egy harcosot a képzési tevékenységek során. Ideális megoldás lehet az oktatási tevékenység minden motivációs csoportjának a stresszére. De számos okból ez nem mindig történik meg. Ezért minden órában a katonai tanárnak nem az illúzióra, hanem a hallgatók valódi motivációjára kell összpontosítania, amely képes a képzési anyag hatékony asszimilációjára. Fókuszálni kell erre, figyelembe véve a motívumok állandó dinamikáját, amelyet gyakran külső körülmények és körülmények (szolgálati idő, életkörülmények, oktatási tevékenységek szervezése, menedzsment stb.) Okoznak.

2. A harci kiképzés hatékonyságának, a különféle személyi tevékenységek (kognitív, érzelmi, motivációs és önkéntes tevékenységek) elszámoltatásának és irányításának fő pszichológiai feltételei között kiemelésre kerülnek a különféle elméletek, technikák és módszerek pedagógiai gyakorlatban történő alkalmazása, amelyek révén a hallgatók hatékonyan képesek katonai felszerelések elsajátítására és használatára. fegyvereket. Más szavakkal, ez a katonák kiképzésének fejlesztése, az emberi psziché hatékony működésének objektív törvényeinek legteljesebb figyelembevételével. A pszichológiában egy ideje a tudományos kutatás iránya fejlődött az oktatási tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében, a mentális cselekmények fokozatos kialakulásának elmélete alapján, a külső „anyagi” tevékenységek belső, mentális síkba történő fordításával (szerző P.Ya. Galperin).
A koncepció keretében végzett tanítás célja a hatékonyság növelése

különféle típusú szakmai tevékenységek oktatása az objektív módon létező pszichológiai nehézségek és ellentmondások kiküszöbölése révén a tanulási tevékenységekben próba és hiba útján. Sőt, úgy gondolják, hogy a tanulók hibái nemcsak elkerülhetetlenek, hanem szükségesek is. Úgy tűnik, hogy saját hibáiból tanul. Fiziológiai szempontból ez azt jelenti, hogy először a tanuló hibával formálja és rögzíti a feltételes idegkapcsolatokat, majd fokozatosan lebontódik, és helyükre új, helyes feltételes idegkapcsolatok jönnek létre. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a gyakornokok hosszú ideig nem észrevenek téves tevékenységeket. Ezért a hibás feltételes idegkapcsolatok stabilizálódnak (dinamikus sztereotípiák alakulnak ki). És annak ellenére, hogy a tanár, megjegyzései és javításai hatására a hallgató hibás cselekedetei eltűnnek, nehéz és veszélyes helyzetekben, amikor a tudatosság cselekedeteinek ellenőrzése gyengül, a szerzett mentális cselekedet megszakad, és a nem teljesen megsemmisült káros sztereotípiák váratlanul működhetnek. és mentális stresszhez és a szakmai tevékenység megszakításához vezethetnek. A képzés koncepciója, amely a mentális tevékenységek fokozatos kialakulásának elméletén alapul, lehetővé teszi két fő probléma megoldását egyszerre: a) tevékenység (menedzsment), azaz lehetővé teszi a szakember szakmai tevékenységére való felkészülés problémájának megoldását; b) humanista - a tanuló azon problémáinak megoldása, amelyek szükségessé teszik a tanulási folyamat pszichológiai nehézségeinek próbálkozással és tévedéssel történő leküzdését. Решению этих задач способствует технология обучения, построенная на предварительной подготовке учебно-тренировочных карт. На них излагается последовательно, логично, полно и инвариантно (все возможные варианты) весь учебный материал, который предстоит освоить обучаемому и предлагается блок задач, построенный на конкретных ситуациях профессиональной деятельности. Особую значимость данный подход к обучению военных профессионалов имеет в интересах боевой подготовки специалистов Вооруженных Сил. Чрезвычайную актуальность он может иметь в условиях военного времени. Достаточно эффективно он был уже использован в системе боевой подготовки: связистов (Бадмаев Б.Ц., Съедин С.И.), воинов-танкистов и моряков (Хозиев Б.И.), летчиков (Корчемный П.А., Крюков В.А.); воинов ПВО (Гнездилов Г.В.); военнослужащих внутренних войск (Борисенко М.В.), пограничников (Гурьянов Ю.Н.), для эффективного усвоения правовых знаний курсантами и слушателями ВВУЗов (Хозиев Б.И.), членов осмотровых групп боевых кораблей ФПС (Огнев С.А.) контролеров КПП Кремля (Мельников А.В.). Все эти методики могут быть продуктивно использованы в обеспечении процесса обучения специалистов других военных профессий.

Характеристика традиционно реализуемого процесса усвоения З,Н,У методом проб и ошибок, с наличием психологических трудностей:

Психологическое обеспечение эффективности учебной деятельности обучаемого (решение проблем нуждающегося путем устранения психологических трудностей)

1. Исключить потери за счет внедрения теории поэтапного формирования умственных действий (учебно-тренировочных карт и задач).

2. Расширить возможности усвоения и запоминания за счет включения в учебную деятельность непроизвольной памяти, особенно на 1 и 2 этапах.

3. Обеспечить в процессе усвоения знаний включение всех элементов деятельности одновременно и параллельно (1,2,3 этапов).

4. Устранить разрыв между процессом усвоения знаний и практическим их применением.

5. Поднять уровень мотивации при усвоении учебного материала за счет одновременного его практического применения.

6. Обеспечить индивидуальный подход к каждому обучаемому в процессе усвоения знаний и исключить «фронтальный» подход при их изложении.

7. Обеспечить реальную обратную связь (контроль за качеством усвоения) обучающего с обучаемым на всех этапах усвоения суммы знаний.Закономерности составления учебнотренировочных карт (УТК):

1. Наиболее полно или абсолютно полно развернуть содержание деятельности, которой предстоит овладеть профессионалу, т.е. осуществить построение «ствола» знаний.

2. Алгоритмизировать представленную сумму знаний о деятельности специалиста, логически их изложить, дать возможные варианты решений на каждом этапе усвоения «ствола» знаний.

3. Представить систему условий правильного выполнения действий (безошибочно составленные схемы ориентировочной основы действия - УТК). При этом ошибки необходимо исключить, а если они случайно сохранятся, то должны быть легко устранимы.

4. К каждому узлу знаний подбираются вопросы. По степени обобщенности они позволяют дать ответы с использованием любого блока знаний, но с разной степенью полноты. Задача обучаемого, таким образом, состоит в том, чтобы осознанно выбрать

наиболее адекватный ответ из предложенных вариантов.

5. Выбранный вариант ответа должен перекрывать всё смысловое поле вопроса.

6. По мере внимательного продвижения по «стволу» знаний, перебирая все варианты ответов и выбирая наиболее правильный, обучаемый непроизвольно фиксирует внимание на узловых компонентах овладеваемой деятельности. Благодаря этому у него активно включается непроизвольная память. Эти действия эффективно запоминаются обучаемыми.

7. Управление формированием умственных действий у обучаемого в процессе решения им необходимого набора ситуативных задач от начала и до конца обеспечивается за счет сочетания индивидуальной деятельности каждого слушателя и коллективной рефлексии при решении каждой задачи. При этом каждый обучаемый получает возможность оценить правильность своих выборов вариантов движения по «стволу» знаний (по УТК), непроизвольно и осознанно усваивает и запоминает всю совокупность умственных действий.

Закономерности составления блока задач, решение которых призвано обеспечить эффективное овладение специалистом необходимой

профессиональной деятельностью:

а)Блок задач, построенный на реальных ситуациях профессиональной деятельности военного специалиста, должен быть составлен из расчета их оптимальной достаточности. В него необходимо включить такое их количество, которое позволило бы сумму знаний о конкретной профессиональной деятельности довести до практической реализации. Затем - до уровня автоматического использования знаний в профессиональной деятельности. б)Блок задач профессиональной деятельности специалиста должен быть составлен таким образом, чтобы при решении каждой из них обучаемый мог фиксировать в своем сознании (соответственно, в памяти) все новые пласты знаний. При этом остальные блоки знаний, изложенные на УТК, сознательно оцениваются обучаемым как многочисленные варианты возможного решения конкретной задачи. Он последовательно их осмысливает и сравнивает с точки зрения значимости. Осмысленный перебор, сравнение, оценивание и выбор самого актуального для данной задачи блока знаний позволяют легко и быстро их усвоить и запомнить. в)Задачи, предназначенные для решения с использованием УТК, следует составлять и подбирать на основе четырех важнейших принципов:- Похоже. но не то.

- Похоже и то.

- Непохоже, но то.

- Непохоже и не то.Таким образом, каждый из этих принципов должен найти отражение в таком количестве задач, которое явилось бы достаточным для того, чтобы свои знания обучаемый мог довести до уровня умений использовать их в практике профессиональной деятельности.

3. В ряду важнейших психологических условий обеспечения эффективности боевой подготовки можно выделить деятельность военных руководителей разного уровня нацеленную на достижение готовности военнослужащих к активным боевым действиям, устойчивости их психики к воздействию негативных факторов боя и в итоге - их профессиональной надежности. Психологическая готовность и устойчивость включают в себя следующие элементы: мотивационный, отражающий устремленность воина на выполнение поставленной задачи;

эмоциональный, проявляющийся в его уверенности, в чувстве воодушевления и удовлетворения поставленной задачей; волевой, выраженный в самообладании, самоконтроле и саморегуляции; познавательный, характеризующий степень осознания и понимания боевой задачи;

интеллектуальный, показывающий умственную работоспособность, тип мышления; операционный (моторный), объединяющий применяемые способы и приемы деятельности.

Уровень развития выше перечисленных элементов отражает надежность психики в сложных условиях боевой обстановки и соответственно обеспечивает выполнение боевых задач. Поэтому очень важно в ходе повседневной деятельности заблаговременно

сформировать психологическую устойчивость воина в виде системы его психологических качеств, которые и определят его потенциальную возможность преодолевать трудности и успешно выполнять поставленные задачи. Формирование профессиональной подготовленности и устойчивости осуществляется в процессе подготовки военнослужащих к бою (в ходе учебно-боевой деятельности). Основная цель этой деятельности заключается в изменении характера влияния возникающей в бою напряженности на функционирование психики и боевую активность воина от угнетающего до нейтрального и даже стимулирующего. Организацию психологической подготовки см. по схеме № 2. Общая психологическая подготовка может рассматриваться как психологическое обеспечение всех видов боевой учебы путем моделирования психогенных факторов реального боя. Оно осуществляется следующими способами: Словесно-знаковыми - рассказ о предстоящих трудностях опасностях (в том числе смертельных).

Наглядными - показ в кинофильмах, на фотографиях и т.д. результатов применения огневых и других средств, способов преодоления заграждений.

Тренажерными.

Компьютерными. Имитационными.

Боевыми - моделирование боевых факторов с использованием боевой техники и вооружения.Схема N 2

Главная цель моделирования - создание психической напряженности в интересах формирования у военнослужащих умений и навыков эффективности действовать в условиях боя. Практика показывает, что целесообразно для этого использовать такие приемы: создание условий внезапности, неопределенности, дефицита времени, высокого темпа действий или монотонности, дискомфорта, необходимости совмещать несколько видов деятельности одновременно и других психогенных факторов, требующих ответственности, решительности и риска при принятии решений;

продолжительное применение взрывов и грохота; воздействие криками, воплями, стонами; использование тошнотворных и других резких, неприятных запахов; имитация поля боя путем размещения на нем муляжей трупов чучел, визуально похожих на солдат противника, разрушенных объектов, боевой техники и др.; требование со стороны старших начальников действовать быстрее, постоянно докладывать об обстановке;

действия в условиях плохой видимости и ночью. Моделирование в боевой подготовке предусматривает ряд этапов: планирование, организация, контроль, анализ и коррекция. Все они обязательны и реальны для любого мероприятия (вида) боевой подготовки в соединении, части или подразделении. Но для этого необходимо постоянное и активное взаимодействие штаба и аппарата по воспитательной работе, всех заместителей командира, начальников родов войск и служб, командования подразделений. Так на этапе планирования конкретного занятия (например, тактических учений) специалистом-психологом осуществляется экспертиза, которая позволяет замерить количество включенных в его план психогенных факторов боя из общего числа их возможного набора. Такой подход дает возможность спрогнозировать уровень профессиональной и психологической подготовленности как отдельных воинов, так и экипажей, подразделений и т.д. В ходе занятий штаб части совместно с офицерами воспитательных структур осуществляет контроль, анализ и коррекцию их организации и методики проведения. При этом психологический анализ позволяет установить динамику развития учебно-боевой ситуации и психических состояний каждого специалиста. Они фиксируются на специальных бланках. Затем с их помощью вскрываются причины трудностей и ошибок в профессиональной подготовке, несоответствия обстановке уровня психических состояний обучаемых, перенапряженности и срывов в их деятельности. Важно то, что в дальнейшем эти данные могут представлять собой методику психологического воздействия при подготовке воинов соответствующих специальностей. На этапе подведения итогов занятий специалисты психологического обеспечения готовят рекомендации командирам по повышению эффективности боевой учебы. Ими и должен заканчиваться доклад заместителя командира по воспитательной работе при анализе состояния боевой подготовки. Теперь о специальной психологической подготовке. На схеме № 2 содержательная часть ее мероприятий представлена блоком «Управленческие воздействия и самовоздействие». Управленческими воздействиями могут быть: приказ, призыв, личный пример командиров и актива, доведение мотивирующей информации, убеждение, внушение, поощрение, принуждение, психофизические тренировки, гипноз, отвлечение внимания от неблагоприятных факторов, психо-коррекционное общение, групповая психотерапия и т.д. Самовоздействие же может осуществляться при помощи самоубеждения, самовнушения, самопоощрения, самопринуждения, аутогенных приемов саморегуляции, самокоррекции, медитации, самогипноза. Учет содержания этого блока предполагает, что при планировании и организации любого вида боевой подготовки необходимо включать конкретные мероприятия по обучению командиров разнообразным методикам управления психическими состояниями воинов и воинских коллективов в трудных условиях учебно-боевой и боевой деятельности. Причем эти методики должны быть разделены по содержанию на те, которые позволяют управлять психическими состояниями извне, то есть со стороны руководителя, психологов и психологического актива, и обучающие самих воинов управлять своим состоянием. На это в планах боевой подготовки и ее конкретных предметов должно быть предусмотрено необходимое время. А в ходе проведения таких занятий следует осуществлять контроль, помощь и коррекцию со стороны специалистов аппарата по воспитательной работе. Следовательно, им самим необходимо владеть большим разнообразием таких методик. В докладе же заместителя командира по воспитательной работе при анализе состояния боевой подготовки этот вид психологического обеспечения также должен находить отражение.

Для реализации данного подхода к организации боевой подготовки в части представляется целесообразным разработка специального Наставления по психологической подготовке военнослужащих. Требования такого Наставления должны быть согласованы с основными уставными обязанностями должностных лиц. Введение его в действие возможно осуществить отдельным приказом МО РФ. Возможный вариант Наставления по психологической подготовке предлагается нами ниже. (См. приложение N1).
<< Előző Következő >>
= Ugrás a tankönyv tartalmához =

Психология боевой подготовки военнослужащих

 1. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
  ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
 2. Психология боевой деятельности военнослужащих
  Анализ боевой деятельности разных категорий военнослужащих показывает, что основные психологические трудности вызывают факторы реального боя, оказывающие угнетающее воздействие на психику воина или ведущие к ее перевозбуждению, а в последующем и к срыву деятельности. В военной психологии принято выделять две основные группы психогенных факторов ситуаций, создающих затруднения в
 3. Организация и проведение занятия по боевой подготовке
  Практика боевой подготовки показывает, что качество и методический уровень проведения занятий, эффективность обучения личного состава зависят от умения руководителя правильно подготовиться к его проведению. Подготовка занятия включает: ? личную подготовку руководителя; ? подготовку материального обеспечения и места проведения занятия; ? подготовку к занятию сержантов как помощников
 4. Психопедагогика боевой подготовки на корабле
  Где бы корабль ни находился – в базе у родного пирса или в боевом походе – основой основ успешного выполнения им учебных или боевых задач являются слаженные совместные действия каждого корабельного специалиста, всех подразделений и экипажа в целом. Поэтому постоянная боевая учеба, отработка каждого человека в отдельности и всех членов экипажа вместе является законом корабельной службы. Этот закон
 5. Организация и порядок планирования боевой подготовки подразделений (части)
  Боевая подготовка – это один из основных видов подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, представляющий собой целенаправленный, организованный процесс воинского обучения и воспитания личного состава, слаживания (боевого слаживания) подразделений, воинских частей, соединений и их органов управления (штабов) для выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением. Боевая
 6. МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАССТРОЙСТВ ПСИХИКИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ
  Деятельность военнослужащих в боевой обстановке настолько насыщена эмоциональными переживаниями, что эмоциональное напряжение считается одной из характерных особенностей воинского труда. Воздействие на психику человека на войне осуществляется множеством факторов. Солдат испытывает во время боя физиологический, эмоциональный и социальный стресс. Отечественные военные психологи на основе
 7. Психологическая характеристика ошибочных действий военнослужащих в боевой обстановке
  Боевая деятельность представляет собой совокупность действий, вызываемых мотивом. В отечественной психологии С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев в качестве главной структурной единицы деятельности рассматривали действие. Действие — произвольная, преднамеренная активность, реализуемая на внешнем или внутреннем плане и направленная на достижение осознанной цели. Структуру и
 8. Формы и методы организации и проведения занятий по боевой подготовке
  Форма обучения – организационная сторона учебно-воспитательного процесса. Она зависит от цели, состава обучаемых и определяет структуру занятия, место и продолжительность отработки учебных вопросов, роль и специфику деятельности руководителя, его помощника и обучаемых, использование элементов учебной материально-технической базы, учебной и боевой техники. Формы обучения подразделяются на общие
 9. Духовные основы боевой деятельности военнослужащих
  Само начало нашей государственности тесно связана с христианством. Принадлежность к христианской религии облегчала торговые связи с Византией и приобщала славянские племена к письменности, которую Русь получила сразу же после крещения, обязана стремлению известных религиозных просветителей - Кирилла и Мифодия - донести до славянских народов сущность христианства на их родном языке. Вместе с
 10. Военно-профессиональные традиции ВМФ в системе боевой подготовки и воинского воспитания на корабле
  Вопросы морального состояния войск всегда привлекали пристальное внимание военных теоретиков и практиков многих стран. Зарождение и развитие российской военной педагогики и психологии связано с борьбой народов нашей Родины против многочисленных иноземных захватчиков. Вся система обучения и воспитания войск была направлена на их подготовку к боевым действиям, на поддержание порядка и дисциплины. А
 11. Психологические особенности принятия рискованных решений военнослужащими в боевой обстановке
  Результативность риска - это реально достигнутая эффективность принятого решения. Риск оправдан, когда не только ожидается высокая эффективность выполнения задачи, но и есть уверенность в правильности оценки ситуации, предвидении ее развития. Риск в принятии решения является одной из разновидностей боевого риска. Рискованные действия, с одной стороны, увеличивают, а с другой - понижают
 12. Психология боевой деятельности
  Учебные вопросы: 1. Психология боевой деятельности военнослужащих. 2.Психология риска в боевой деятельности военнослужащих. К условиям эффективности и надежности деятельности личности следует отнести: • четкое понимание цели, • положительную мотивацию, • психическую готовность, • профессиональное мастерство, • волевые качества, • хорошо развитые
 13. ОБУЧЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ
  ОБУЧЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ВОЕННЫХ
 14. Система подготовки военнослужащих США
  Возникновение системы подготовки военнослужащих США связано с высшими военными школами, существовавшими в Европе в XIX веке. В ее основу положен опыт преподавания тактики пехоты, кавалерии и другие характеристики систем подготовки военнослужащих Франции и Германии. В 1885 г. в результате изучения опыта подполковник Тэлбот подготовил доклад военному руководству страны, в котором резюмировал:
 15. Психологическая подготовка военнослужащих к ведению активных боевых действий
  Краткое содержание Понятие психологической подготовки. Определения психологической подготовки, ее сущностное содержание, фактор новизны и его роль в формировании и проявлении психологических качеств, психологический механизм, организация и проведение психологической подготовки в ходе обучения, воспитания и собственно психологической подготовки. Содержание общей, целевой и специальной
 16. Система подготовки военнослужащих ФРГ
  Система профессиональной подготовки военнослужащих в ее современном понимании зародилась в Пруссии, после эпохи наполеоновских войн. Основное внимание в ней уделялось общеобразовательным дисциплинам, формированию и развитию аналитических способностей офицеров. Возникновение системы подготовки офицеров в Германии связано с 1808 г., когда генерал Карл Хорст предложил проект реформы армии . Одно из
 17. Диденко И.В.. Психофизиологические и психологические особенности адаптации военнослужащих на различных этапах служебно-боевой деятельности, 2007
  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность 19.00.02 – «Психофизиология» (психологические науки). Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАО Ермаков П.
 18. Система подготовки военнослужащих Франции
  В основу преобразования современной системы подготовки военнослужащих Франции положено знаменитое высказывание (1932 г.) Шарля де Голля: «Армия должна быть не такой, к какой мы привыкли, а такой, какая нам нужна» . Еще в 1777 г. по инициативе военного министра и реформатора графа Клода Луи де Сен-Жермена во Франции было создано 20 военных королевских школ , благодаря которым он надеялся
 19. Система подготовки военнослужащих Соединенного Королевства
  Система подготовки военнослужащих СК многовековой историей ориентирована на обеспечение необходимой степени военной защиты островов и заморских владений Британии. Ее адаптация к новым оперативно-стратегическим требованиям началась в середине 90-х годов. Основная задача системы воспитания – сформировать офицеров, способных сопоставлять тактические и оперативные возможности войск с реалиями
Orvosi portál "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com