Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Orvosi parazitológia / Patológiai anatómia / Gyermekgyógyászat / Patológiás fiziológia / Fül-orr-gégészet / Egészségügyi rendszer szervezése / Onkológia / Neurológia és idegsebészet / Örökletes, génbetegségek / Bőr- és szexuális úton terjedő betegségek / Kórtörténet / Fertőző betegségek / Immunológia és allergia / Hematológia / Valeológia / Intenzív ellátás, érzéstelenítés és intenzív ellátás, elsősegély / Higiéniai, egészségügyi és járványügyi ellenőrzés / Kardiológia / Állatorvos / Virológia / Belgyógyászat / Szülészet és nőgyógyászat
legfontosabb
A projektről
Orvosi hírek
A szerzők számára
Engedélyezett könyvek a gyógyszerről
<< Előző Következő >>

Az egészségnevelés fogalma


Az egészségnevelés alapelvei
Az egészségnevelés az oktatás, a nevelés, a kampányok és a propaganda intézkedések összessége, amelynek célja az egészséges életmód kialakítása, a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése és javítása, az emberek munkaképességének növelése és aktív életének meghosszabbítása.
A magas szintű egészség biztosítása érdekében az egyes orvosok munkájának célja a megelőzés összpontosítása. Az országban a megelőzés szintje tükrözi a társadalmi-gazdasági, tudományos, műszaki és politikai életkörülmények természetét.
A megelőzés gyökerei az ókorban nyúlnak vissza. A betegségmegelőzés kérdései, amelyek a személyes higiénia és a kiegyensúlyozott étrend szabályainak betartásán alapulnak, fontos helyet foglaltak el az ókori világ orvoslásában. A megelőzés tudományos alapjának fejlesztése azonban csak a 19. században kezdődött. A tudományos megelőzés fejlesztését nagyban elősegítette a környezetnek a betegségek előfordulásában és terjedésében játszott szerepének tanulmányozása, a mikrobiológiai, élettani és higiéniai fejlődés. Oroszország fejlett orvosai és orvostudósai látják az orvostudomány jövőjét a társadalmi megelőzés fejlesztésében az orvosi és a megelőző orvoslás elválaszthatatlan egységében.
„A jövő a megelőző orvosláséhoz tartozik” - írta a nagy orosz sebész, N. I. Pirogov.
Ma az Orosz Föderációban az egészségügyről szóló jogszabályok a közönségkapcsolatok szabályozását írják elő a közegészség védelme terén, a fizikai és szellemi erők harmonikus fejlődésének biztosítása, valamint az ország lakosságának egészségét hátrányosan befolyásoló tényezők és feltételek kiküszöbölése érdekében.
Az egészségnevelés célja:
1) orvosi és higiéniai ismeretek terjesztése;
2) egészségügyi-higiéniai készségek oktatása az egészség fenntartása és előmozdítása érdekében;
3) az egészségügyi-higiéniai kultúra fejlesztése.
Az egészségügyi és higiéniai oktatást a nem, az életkor, az éghajlati és földrajzi jellemzők, a nemzeti szokások, a hagyományok és egyéb tényezők figyelembevételével kell elvégezni.
Az egészséges életmód előmozdításában a mentősnek figyelembe kell vennie a lakosság életkörülményeit, amelyek anyagi és nem anyagi tényezőket (társadalmi, politikai, szellemi és erkölcsi tényezőket) foglalnak magukban. Az egyéni és a közegészségügy a fenti tényezőktől függ.
Az Orosz Föderáció M3 rendelete a mentősök egészségügyi és oktatási munkájáról előírja az egészséges életmód havi 4 órás előmozdítását a munkaidő rovására a tervezéssel és az elvégzett munkáról szóló jelentéssel.
Az Egészségügyi Oktatási Szolgálatot az Egészségügyi és Epidemiológiai Főigazgatóság, az egészséges életmód kialakításának orvosi problémáinak osztálya és az Orosz Föderáció M3 Egészségügyi Oktatás Központi Kutatóintézete vezeti.
A régiókban, városokban és kerületekben található szervezeti, módszertani és koordinációs központok az egészségügyi oktatás házak. Egészségügyi oktatási terveket dolgoznak ki, koordinálják az orvosi és egyéb intézmények tevékenységét, figyelembe véve a lakosság legfontosabb egészségügyi problémáit, javaslatait és kívánságait. Nagy segítséget nyújt ebben a munkában a Tudás Társaság, amely előadásokat és megbeszéléseket szervez, valamint egészségnevelési irodalmat publikál.
Hazánkban széles körben alkalmazzák a tömeges, csoportos és egyéni egészségügyi oktatási módszereket, amelyek szóbeli, nyomtatott és vizuális formában is megvalósíthatók. A média különösen fontos szerepet játszik: nyomtatás, rádió, televízió és mozi. Az egészségügyi és higiéniai oktatás kérdéseit széles körben tükrözik a népszerű orvosi irodalom (az ABC of Health, az Encyclopedia és a Medicine for All sorozat) kiadványai, valamint számos újság és folyóirat oldalain. Megjelent a szórólapok, füzetek, szórólapok, brosúrák és plakátok tömeges kiadása. Egyre nagyobb jelentőséggel bír a kis formák gyártása (mikro-plakátok a burkolatokon, könyvjelzők könyvekhez stb.).
<< Előző Következő >>
= Ugrás a tankönyv tartalmához =

Az egészségnevelés fogalma

 1. Az egészségnevelés módszerei és eszközei
  Egészségügyi oktatási munkájuk megszervezése során az orvosi asszisztens a lakosság egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos oktatásának hagyományos módszereivel együtt: 1) interjú; 2) csoportos megbeszélések; 3) előadások; 4) témaéjszakák; 5) esti kérdések és válaszok; 6) kerekasztal-beszélgetések; 7) szóbeli folyóiratok; 8) egészségügyi iskolák; 9) sajtóközlemények; 10) konferenciák. Széles körben használja
 2. Szaniter és oktatási munka
  Szaniter oktatás
 3. A NYILVÁNOS ÉLELMISZER-SZOLGÁLTATÁS SZANSZERES MÓDJA, SZERVEZETI ÉS EPIDEMIOLÓGIAI "KOCKÁZATI TÉNYEZŐK" A NYILVÁNOS ÉLELMISZERBEN.
  A vendéglátóipari vállalkozások munkájának egyik legfontosabb követelménye a jóindulatú, járványügyi szempontból hibátlan termékek forgalomba hozatala. Ez csak akkor érhető el, ha a vendéglátó-ipari vállalkozás bizonyos feltételei teljes mértékben teljesülnek. Ezeket a követelményeket különféle szabályozási dokumentumok tartalmazzák,
 4. Egészségügyi oktatás
  A műtéti betegségek megelőzése A műtéti betegségek megelőzése felelős és gondos feladat. A megelőzés fontos szakasza az orvosi vizsgálat. Szomszédságában az oktatási munka folyik, amelynek fő feladata a vidéki lakosság egészségügyi kultúrájának fejlesztése. Az egyes személyek megértése a betegségek és az okok okait és következményeit illetően
 5. Egészségügyi és oktatási munka a lakosság körében
  A helyes táplálkozás problémáját nem lehet megoldani a lakosság magas higiénés és higiénés kultúrája nélkül az élelmiszer-higiénia területén. A nem kielégítő higiéniai ismeretek előfeltételei az alultápláltság, valamint az élelmezésmérgezés és más betegségek következményeinek a lakosság körében történő megjelenése. A lakosságnak megfelelő táplálkozási képességeket kell bevezetnie, harcolnia kell
 6. Az egészségügyi javítás eljárása
  A javítás megkezdése előtt az összes felszerelést és leltárt kiszállítják a helyiségből, és állatorvosok irányítása alatt alaposan fertőtlenítik az állatorvosi fertőtlenítésre vonatkozó utasítások által javasolt módszerekkel és módokon olyan betegség esetén, amelyben a gazdaság sikertelen. 2. Az állatok, felszerelések, leltár és áramszünetek eltávolítása után a helyiségből
 7. Tudományos, oktatási és pszichotechnikai elemek a katonai pszichológia fejlesztésében
  Az 1920-as évek második felében megbeszélést folytattak a viselkedés - pszichológiai és politikai - kapcsolatáról. A katonai pszichológia fejlődésének két irányát különválasztottuk: tudományos-oktatási és pszichotechnikai. 1924-ben létrehozták a katonai tudományos társaságot, amelynek munkája a katonai olvasó és a közönség pszichológiájának, a pedagógia és a politikai munka fejlesztésére irányult.
 8. A diagnózis fogalma a modern szociális munka elméletében és gyakorlatában
  Dolgozatom e részének célja a diagnózis fogalmának bevezetése a szociális munka technológia terminológiai rendszerébe. A diagnosztikát mint társadalmi gyakorlatot a XIX. Század végén - a XX. Század elején elismerték és terjesztették, fokozatosan felváltva a korábban létező módszereket a társadalmi valóságról szóló információk általánosítására és elemzésére. A kialakulási időszak jellegzetes vonása
 9. A MŰKÖDÉSI SZERVEZET MŰKÖDÉSE A MUNKAHIGIÉNIA TERÜLETÉN
  Feladatok: a munkakörülmények javítását, a munkavállalók foglalkozási megbetegedésének megelőzését és csökkentését célzó intézkedések egészségügyi felügyelete; a létesítmények egészségügyi állapotának elemzése, a vonatkozó követelmények kidolgozása és végrehajtásuk figyelemmel kísérése. Tárgyak: ipari vállalkozások, építőipari szervezetek, erőművek, autóipari vállalkozások, televízió és televízió
 10. A radioaktív anyagokkal és az ionizáló sugárzás más forrásaival kapcsolatos egészségügyi követelmények és szabályok
  Radioaktív anyagok és más ionizáló sugárzási források előállítása, feldolgozása, felhasználása, tárolása és szállítása; A radioaktív hulladék feldolgozását és ártalmatlanítását az egészségügyi-járványügyi szolgálat szerveinek és intézményeinek felügyelete alatt végzik, amelyek rendelkeznek a szükséges információkkal a személyzet és a lakosság sugárzási veszélyének felméréséhez.
 11. Az állatorvosi egészségügyi munka gépesítésének eszközei
  A fertőtlenítés gépesítésének eszközeit, a feldolgozási módszertől, a mobilitástól és az alkalmazási jellemzőktől függően, a következő csoportokra kell felosztani: 1. Nedves fertőtlenítésre szolgáló berendezések, ha vegyi anyagokat oldatok formájában használnak. Ezek lehetnek: - helyhez kötött - habarcstömbök (RB) vagy fertőtlenítőberendezés-blokkok (BDO) formájában; - önjáró -
 12. Utasítás az egészségügyi létesítmények egészségügyi állapotának állami egészségügyi felügyeletének egészségügyi és járványügyi szolgálatának szervei és intézményei általi végrehajtására vonatkozóan
  (Jóváhagyva a Szovjetunió M3, 76. március 23-i, 228. számú végzésével.) A Szovjetunióban az állami egészségügyi ellenőrzésről szóló, a Szovjetunió Minisztertanácsa által a Szovjetunió Minisztertanácsa által elfogadott, 731. számú, 361. számú rendelettel elfogadott rendelettel összhangban az egészségügyi és járványügyi szolgálat feladata az egészségügyi és járványügyi ellenőrzés felügyelete. események és az intézmények és intézményvezetők betartása
 13. Ellenőrzési munka. Az állati termékek állat-egészségügyi vizsgálata és a haszonállatok higiéniája, 2009
  1. Röviden írja le (alak, méret, szín) és rajzoljon egy rajzot - rajzolva a szarvasmarha fejének nyirokcsomóinak, belső szerveinek és tetemeinek topográfiáját. 2. Az állatok kényszervágása a háztartásban (a levágás helye és módja, a hús értékesítésének okai és módjai, hasonlítsa össze a jelenlegi szabályokkal, és vonja le a megfelelő következtetéseket). 3. Állati vágási termékek állat-egészségügyi vizsgálata
 14. Érettségi munka. Az erősen fertőző madárinfluenza epizootikus megfigyelése és állat-egészségügyi intézkedések szervezése, 2008
  Az erősen fertőző madárinfluenza epizootikus megfigyeléséről és állat-egészségügyi intézkedések szervezéséről szóló értekezés a madárinfluenza epizootológiáját írja le, az országot, ahol beszámoltak a madárinfluenza emberi eseteiről, valamint a WHO globális influenzatervét, morfológiáját, antigénjeit, klinikai tüneteit és patoanatómiai jelenségét. változások
 15. SZANITÁRIS RENDELKEZÉSEK ÉS SZABÁLYOK MEGFELELŐ, MAGAS, ULTRA-MAGAS, ULTRA-MAGAS Frekvencia elektromágneses mezőinek forrásával
  Általános információk. A gyártás során képződött elektromágneses mezőket (EMF) a hullámhossz (milliméter, centiméter, deciméter, méter) és az oszcillációk frekvenciája (hertz, kilohertz, megaherc) különbözteti meg; minél rövidebb a hullámhossz, annál nagyobb az oszcillációs frekvencia és fordítva. A higiéniai gyakorlatban a rádiófrekvenciák alábbi osztályozását fogadták el (107. táblázat). 107. táblázat: Rádiófrekvencia-osztályozás
 16. A víztestek egészségügyi védelmének és szennyvíztisztításának állami egészségügyi felügyelete
  A települések szennyvízkezelésének és a települések tározóinak egészségügyi állapotának állami egészségügyi felügyelete a következőket írja elő: 1. A szennyvíz képződés tárgyainak azonosítása és elszámolása, azok térfogata, a szükséges tisztítási hatékonyság, a tartályokba történő esetleges kibocsátás helye vagy a ártalmatlanítás módja. 2. Egészségügyi kezelési útlevél összeállítása és időben történő hozzáadása
Orvosi portál "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com